Întâlnirea de demarare a proiectului B-WISE!

Proiectul B-WISE a demarat la începutul anului, fiind lansat oficial printr-o întâlnire cu toți partenerii, organizată la finalul lunii Ianuarie.

În zilele de 26 și 27 ianuarie, partenerii din cadrul proiectului B-WISE s-au întâlnit online, pentru prima dată, pentru a marca debutul oficial al proiectului. Obiectivul principal al întâlnirii a fost prezentarea partenerilor pe proiect, identificarea punctelor în comun și a posibilităților de parteneriat, activitățile ce vor fi derulate în cadrul proiectului și următorii pași în implementare.

Luk Zederloo de la EASPD a dat startul întâlnirii, reamintind tuturor importanța consolidării abilităților și competențelor (digitale) ale grupurilor defavorizate pentru a face față tranziției digitale. El a fost urmat de un cuvânt de bun venit de la Karel Vanderporten, Marie Bocher și Felix Rohn de la Comisia Europeană, care au subliniat misiunea acestui proiect: identificarea nevoilor de abilități și competențe, a programelor de învățământ profesional și sprijinul acordat sectorului în general, cu accent pe grupurile țintă ale întreprinderilor sociale de inserție și pe persoanele care susțin grupuri defavorizate. La finalul intervenției, reprezentanții Comisiei au subliniat importanța proiectului B-WISE pentru sector, deoarece va fi în același timp o recunoaștere și un exercițiu de vizibilitate din perspectiva includerii rezultatelor proiectului în Pactul pentru Competențe.

Următoarea parte a întâlnirii s-a concentrat pe descrierea pachetelor de lucru și pe următoarele activități în cadrul proiectului. Prima activitate importantă este coordonată de EURICSE și își propune să evalueze situația la zi a nevoilor de abilități, inclusiv digitale, în întreprinderile sociale de inserție. Primul pas va fi o cartografiere a activităților și caracteristicilor întreprinderilor sociale de inserție și o evaluare a nevoilor de abilități în aceste entități, precum și anticiparea nevoilor viitoare. Cercetarea va include, de asemenea, modele de bună practică pentru dezvoltarea competențelor digitale în sector și pentru a face față eventualelor lacune din acest punct de vedere. Rezultatele cercetării vor apărea la sfârșitul anului 2021.

Alte activități în cadrul proiectului vor consta în identificarea nevoilor de abilități; proiectarea curriculumului de educație și formare profesională (profiluri ocupationale, rezultate ale învățării, programe de formare pentru profilele ocupaționale ale ISI), satisfacerea nevoilor de abilități; derularea de cursuri online – MOOC pentru dezvoltarea de abilități digitale pentru sectorul întreprinderilor sociale de inserție. Pentru derularea cu succes a acestor prime activități, consorțiul va colabora cu autoritățile de certificare pentru a dezvolta mecanisme de recunoaștere a competențelor și pentru a dezvolta o strategie de abilități sectoriale, adresată sectorului întreprinderilor sociale de inserție. Întregul proiect este o oportunitate imensă pentru a arăta valoarea adăugată a acestor entități și pentru a le promova ca locuri de muncă atractive pentru potențiali angajați.

Întâlnirea inițială B-WISE a permis evaluarea volumului de muncă în cadrul acestui parteneriat care se va derula în următorii patru ani pentru a asigura dezvoltarea sectorului întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție, având în vedere mai ales faptul că în proiect sunt implicați 30 de parteneri, 16 membri ai consiliului consultativ și reprezentanți ai Comisiei Europene!

 

Lasă un comentariu