Proiectul B-WISE a fost prezent la EUSES!

Reprezentanții proiectului B-WISE au organizat o sesiune de informare în cadrul Summit-ului European al Economiei Sociale (EUSES), la finalul lunii mai 2021!

În data de 27 mai, EASPDENSIE, EURICSEFundacion ONCE și AfB Group, au organizat în cadrul proiectului B-WISE o sesiune de informare pe tema “Inovare și digitalizare în Întreprinderi Sociale de Inserție din Europa”, cu ocazia Summit-ului European al Economiei Sociale (EUSES) 2021, eveniment derulat online. Sesiunea a avut ca scop oferirea de informații generale cu privire la procesele de inovare și digitalizare în întreprinderile sociale de inserție de pe continentul european.

Sesiunea a început cu prezentarea făcută de Giulia Galera de la EURICSE, unul dintre partenerii proiectului B-WISE, ocazie cu care a prezentat primele rezultate ale studiului lor privind situația la zi a nevoii de abilități din sectorul ISI / WISE. Ea a propus o variantă de definiție comună a ISI / WISE și a prezentat diversitatea structurilor juridice de acest tip din Europa, precum și datele preliminare ale ISI / WISE și ale lucrătorilor defavorizați. La final s-au făcut câteva observații cu privire la grupurile țintă ale ISI / WISE și la sectoarele economice în care acestea activează. Raportul EURICSE, rezumând concluziile pe aceste subiecte, ar trebui să fie finalizat până la sfârșitul anului 2021.

Martina Paterniti de la ENSIE a prezentat în continuare ce înseamnă inovație în sector. După ce a explicat de ce întreprinderile sociale de inserție au nevoie de tehnologii digitale pentru predare, comunicare sau management, ea a arătat cum unele entități și-au adaptat deja munca la noile tehnologii, cu scopul de a asigura o mai bună integrare. Ea a explicat că dezvoltarea abilităților digitale este necesară pentru toți lucrătorii din întreprinderi sociale de inserție – persoane din grupuri dezavantajate, personal de sprijin și manageri. Cu toate acestea, tehnologia nu este mereu disponibilă și dezvoltarea abilităților digitale în întreprinderile sociale de inserție nu este posibilă. Alteori, costurile sunt ridicate și nu sunt suficiente finanțări, informațiile despre tehnologiile digitale sunt puține, lipsesc cunoștințe și abilități cu privire la modul de utilizare a dispozitivelor digitale în mediul ISI / WISE. În plus, modalitățile de formare adaptate nevoilor sectorului nu sunt mereu suficiente. Pentru a digitaliza eficient sectorul, întreprinderile sociale de inserție trebuie să aibă acces la tehnologie, să-și instruiască angajații și să dezvolte condiții generale pentru dobândirea de noi competențe și procese optime și structuri organizatorice furnizate în cadrul entității.

Konstantina Leventi, de la EASPD, a prezentat apoi o perspectivă generală a proiectului B-WISE – Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in WISEs.

Această primă parte a fost urmată de mai multe sesiuni comune care au oferit participanților posibilitatea de a afla ce proiecte implementează rețelele de întreprinderi sociale / întreprinderi sociale de inserție la nivel național / regional pentru a face față tranziției către digitalizare și modul în care acest aspect le afectează activitatea. Întreprinderi sociale de inserție cum ar fi Ateliere Fără Frontiere (România) și ŠENT (Slovenia), Maatwerk Group (Belgia), Gidts Group (Belgia), AfB group (Germania), Cedris (Olanda) au evidențiat îmbunătățirile din ultimii ani în domeniul digital, precum și metodele folosite pentru a transforma provocările în oportunități pentru întreprinderile sociale de inserție și pentru grupuri dezavantajate.

Criza COVID-19 a afectat modul de lucru și sustenabilitatea financiară a mai multor întreprinderi sociale de inserție, dar datorită cooperării dintre actorii din domeniul economiei sociale, precum și sprijinului public și a tinerilor, măsurile de inovare au permis îmbunătățiri și sprijin.

La finalul sesiunii, s-a discutat despre nevoia de abilități digitale, dezvoltare profesională și recalificare pentru a scoate în evidență importanța proiectului B-WISE în a dezvolta o strategie la nivel european care să sprijine dezvoltarea acestor abilități.

 

Lasă un comentariu