Devino Membru RISE

CONDIȚII DE ADERARE

Pot fi membri ai asociației:

 • întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție acreditate sau nu,
 • unități protejate autorizate
 • organizații care oferă resurse sau asistență pentru entități de economie socială, întreprinderi sociale, inserția socio-profesională a grupurilor defavorizate, administratori de grant pentru înființarea de întreprinderi de economie socială,
 • experți în domeniul ocupării, inserției socio-profesionale a grupurilor defavorizate, economiei sociale (persoane fizice și juridice)

Conform statutului, RISE poate avea următoarele categorii de membri:

 • Membri asociați fondatori – persoane juridice care cunosc și aderă la statutul rețelei și la Carta de Valori și Principii, îndeplinesc cumulativ toate criteriile de aderare și îșii exprimă voința de asociere prin încheierea actului constitutiv al RISE;
 • Membri asociați activi – persoane juridice care aderă la statutul RISE după constituire și la Carta de Valori și Principii și îndeplinesc cumulativ toate criteriile de aderare. Datele de identificare ale membrilor RISE sunt ținute într-un registru special la sediul RISE. Aderarea noilor membri activi asociați este consemnată prin decizie a organelor de conducere și control ale RISE și procesele verbale ale ședințelor respective.
 • Membri de onoare – persoane fizice/ personalități și persoane juridice care au o contribuție recunoscută în domeniile de referință pentru viața economică, științifică și socială. Membri de onoare nu sunt asociați și nu au drept de vot în adoptarea deciziilor Rețelei. Calitatea de membru de onoare nu poate fi transmisă unei alte persoane. Membrii de onoare sunt propuși de către Consiliul Director și aprobați/ revocați de către Adunarea Generală a RISE. Membrii de onoare au rol consultativ și sunt invitați la ședințele Adunării Generale.
 • Membri observatori – persoane juridice sau fizice care pot adera la această categorie pentru a participa la activitățile desfășurate de către asociație și pot beneficia de expertiza acesteia pentru o perioadă de cel mult 12 luni de la aderare, după care solicită retragerea sau aderarea ca membru asociat activ, supunându-se condițiilor specifice pentru membri asociați activi.

COTIZAȚII

Cotizația pentru anul 2020 a fost stabilită în funcție de veniturile anuale ale organizației membre în anul fiscal anterior astfel:

 • sub 500.000 lei => 100 euro
 • între 500.001 lei – 1.000.000 => 200 euro
 • între 1.000.001 lei – 2.000.000 => 300 euro
 • peste 2.000.000 lei => 400 euro

ÎNSCRIERE

Dacă doriți să vă alăturați RISE vă rugăm să ne transmiteți un email la adresa ancutavamesu@gmail.com.