Devino Membru RISE

CONDIȚII DE ADERARE

Pot fi membri ai RISE:

 • Organizații și întreprinderi din economia socială;
 • Asociații și fundații și uniuni sau federații ale acestora;
 • Case de ajutor reciproc ale salariaților și pensionarilor și uniuni sau federații ale acestora;
 • Cooperative și uniuni sau federații ale acestora;
 • Întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție acreditate sau nu;
 • Unități protejate autorizate;
 • Organizații care oferă resurse sau asistență pentru entități de economie socială, întreprinderi sociale, inserția socio-profesională a grupurilor defavorizate, administratori de grant pentru înființarea de întreprinderi de economie socială;
 • Experți în domeniul economiei sociale, ocupării, inserției socio-profesionale a grupurilor defavorizate, economiei sociale (persoane fizice și juridice).

Categorii de Membri în RISE:

 • membri asociati fondatori – persoane juridice care cunosc si adera la statutul retelei si la carta de valori si principii, indeplinesc cumulativ toate criteriile de aderare  si isi exprima vointa de asociere prin incheierea actului constitutiv al Asociatiei ;
 • membri asociati activi – persoane juridice care adera la statutul Asociatiei dupa constituire si la carta de valori si principii si indeplinesc cumulativ toate criteriile de aderare. Datele de identificare ale membrilor Asociatiei sunt tinute intr-un registru special la sediul Asociatiei. Aderarea noilor membri activi asociati este consemnata prin decizie a organelor de conducere si control ale Asociatiei si procesele verbale ale sedintelor respective;
 • membri de onoare – persoane fizice/ personalitati si persoane juridice care au o contributie recunoscuta in domeniile de referinta pentru viata economica, stiintifica si sociala. membrii de onoare nu sunt asociati si nu au drept de vot in adoptarea deciziilor Retelei. Calitatea de membru de onoare nu poate fi transmisa unei alte persoane. Membrii de onoare sunt propusi de catre Consiliul Director si aprobati/revocati de catre Adunarea Generala a Asociatiei. Membrii de onoare au rol consultativ si sunt invitati la sedintele Adunarii Generale.

COTIZAȚII

Cotizația este în funcție de veniturile anuale ale organizației membre în anul fiscal anterior, astfel:

 • Venituri anuale sub 500.000 lei: 200 euro
 • Intre 500.001 lei – 1.000.000: 400 euro
 • Intre 1.000.001 lei – 2.000.000: 600 euro
 • Peste 2.000.000 lei: 800 euro

ÎNSCRIERE

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Doriți o întâlnire online pentru mai multe detalii cu privire la RISE și condiții de aderare?