Glosar

Pe piața muncii au apărut și persistă trei fenomene:

 • inactivitatea – număr semnificativ de persoane descurajate care nu caută de lucru,
 • șomajul de lungă durată, cu perioade de șomaj din ce în ce mai lungi;
 • și capcana insecurității, ceea ce înseamnă că majoritatea persoanelor care au locuri de muncă nesigure sau locuri de muncă informale le este foarte greu să treacă la locuri de muncă stabile.

Grupurile cele mai vulnerabile sunt, în general, doar marginal integrate piața muncii din cauza obstacolelor semnificative în materie de angajare. Înțelegerea acestor bariere este esențială pentru conceperea politicilor care să susțină lucrătorii dezavantajați să le depășească.

Principalele concepte, termeni și expresii utilizate în discutarea acestor aspecte sunt enumerate și explicate mai jos.

Persoanele inactive din punct de vedere economic – lucrători defavorizați

Șomeri pe termen lung

Muncitori informali

Progresele tehnologice și piața muncii

Politici pentru susținerea lucrătorilor defavorizați

Măsuri active privind piața muncii (ALM)

Măsuri active privind piața muncii (ALM) pentru persoanele vulnerabile, excluse de pe piața muncii

Servicii private de angajare – PrES

Întreprinderi Sociale de Integrare în muncă (de Inserție)

Politici și acțiuni ale Uniunii Europene pentru integrarea șomerilor de lungă durată pe piața muncii

 

Persoanele inactive din punct de vedere economic – lucrători defavorizați

Conceptul Organizației Internaționale a Muncii (ILO / OIM) de persoană inactivă (nici angajată, nici șomeră) include persoanele care urmează în principal studii sau formare (în medie 35% din inactivi în UE), pensionarii (14%) sau persoanele care suferă de boală sau dizabilități (16%), persoanele care au grijă de copii sau adulți dependenți sau care au alte responsabilități familiale și de îngrijire (17%), precum și cei care sunt descurajați și cred că un loc de muncă nu este disponibil. În general, subgrupul de descurajați este destul de mic, reprezentând doar 4% din totalul persoanelor inactive. Cu toate acestea, în unele țări, lucrătorii descurajați rămân un procent relativ semnificativ, cu o pondere de peste 10% din totalul persoanelor inactive.

Cei inactivi din punct de vedere economic au un grad diferit de integrare pe piața muncii, ceea ce înseamnă că au și un potențial de activare diferit. Cei inactivi ar dori într-o oarecare măsură să lucreze, chiar dacă nu caută în mod activ de lucru. „Dorința de a munci” este predominantă în rândul unei părți considerabile a populației inactive. Experții iau în considerare utilizarea „dorinței de a lucra” ca proxy pentru potențialul de activare – și estimează că aproximativ o persoană din cinci din populația inactivă este, în principiu, interesată de muncă.

Bariere individuale de activare

Pe lângă barierele instituționale specifice fiecărei țări, există un set de obstacole comune cu care se confruntă populația inactivă la nivel individual. Aceste bariere comune de activare includ:

 • Capacitate de angajare scăzută din cauza nivelului scăzut de studii și/sau a lipsei de experiență de lucru;
 • Probleme de sănătate sau existența unei dizabilități;
 • Nivel ridicat de excluziune socială.

Aceste bariere interacționează adesea. Persoanele cu probleme de sănătate și dizabilități se numără printre principalele grupuri care se confruntă cu multiple bariere în găsirea unui loc de muncă. Boala sau handicapul este al doilea motiv important pentru inactivitatea lucrătorilor în vârstă de 55-64 de ani. În rândul persoanelor inactive cu nivel de educație scăzut, este deosebit de comun să nu aibă experiență de muncă sau să aibă responsabilități de îngrijire a copiilor. Multe persoane inactive care oferă îngrijire persoanelor vârstnice sunt, de asemenea, frecvent limitate de probleme cronice de sănătate sau dizabilități. Prin urmare, grupurile dezavantajate sau vulnerabile (persoane cu dizabilități și sănătate precară, imigranți, minorități etnice și persoane cu educație formală scăzută) sunt supra-reprezentate în rândul populației inactive.

Majoritatea grupurilor inactive nu sunt înregistrate la Serviciile Publice de Ocupare a Forței de Muncă (de ex. AJOFM) și, prin urmare, necunoscute acestora, iar implicarea grupurilor inactive și greu accesibile depinde de parteneriate strânse cu o varietate de părți interesate din sectorul public și privat. Având în vedere că multe persoane inactive din punct de vedere economic nu sunt încă capabile sau pregătite să (re)intre pe piața muncii, sprijinul altor instituții este în mod clar necesar. Prin urmare, comunicarea și cooperarea reprezintă o trăsătură crucială a acțiunilor întreprinse de serviciile publice de ocupare față de diferite grupuri țintă, inclusiv ONG-uri.

Sursa: Activation of the Inactive: PES initiative to support the activation of inactive groups Thematic Paper – Directorate-General for Employment Social Affairs and Inclusion, European Network of Public Employment Services, 2020

Șomeri pe termen lung

Șomajul de lungă durată este de obicei definit cu privire la orice persoană care nu a avut un loc de muncă timp de douăsprezece luni sau mai mult. Pentru anumite persoane, șomajul de lungă durată poate indica lipsa accesului la oportunități. Această lipsă de oportunități poate descuraja solicitanții de locuri de muncă, care pot alege să părăsească forța de muncă cu totul, nefiind astfel înregistrate în continuare în cifrele privind șomajul.

Țările diferă foarte mult în ceea ce privește ponderea șomerilor de lungă durată, variind de la aproape zero la aproape ¾ din totalul șomerilor. Aproape jumătate dintre șomeri sunt încă șomeri de lungă durată, adică șomeri de peste 12 luni. Șomajul de lungă durată are implicații asupra societății în ansamblu, cu consecințe sociale grave pentru persoanele vizate și un impact negativ asupra creșterii economice și finanțelor publice, fiind una dintre cauzele sărăciei persistente.

Factori ai șomajului pe termen lung

Mai mulți factori contribuie la creșterea șomajului pe termen lung.

Muncitori – Deprecierea capitalului uman. Indivizii pot pierde o parte din capitalul uman în timpul șomajului și devin mai puțin atractive pentru angajatori. De exemplu, un muncitor din fabrică care a rămas fără loc de muncă de peste un an poate să fi pierdut abilitățile de bază, cum ar fi capacitatea de a lucra în echipă și de a se prezenta la timp la lucru.

Firme – Schimbarea tehnologiei și a gusturilor consumatorilor ar putea însemna că anumite competențe ale lucrătorilor nu mai sunt solicitate de angajatori în aceeași măsură. Recalificarea pentru diferite locuri de muncă poate fi lungă, dificilă și costisitoare. De exemplu, un miner care și-a pierdut locul de muncă din cauza scăderii cererii de cărbune poate considera că este costisitor să se recalifice ca tehnician în turbine eoliene.

Macroeconomia & instituțiile de pe piața muncii – Unele dintre aceste caracteristici pot fi exacerbate de instituțiile de pe piața muncii.

Muncitori informali

Sectorul informal include firme și activități la scară mică care nu sunt integrate și înregistrate în scopuri fiscale, de reglementare și în alte scopuri legale. Angajarea informală include angajarea pe cont propriu și angajarea salariată care nu este protejată de contracte sigure sau de alte sisteme legale și de reglementare.

Definiția și cauzele variază de la o țară la alta. De exemplu, unii lucrători și firme părăsesc sectorul formal, descurajați de sarcinile sale fiscale și de reglementare ridicate; unii nu au opțiuni de angajare în sectorul formal și, prin urmare, se bazează pe angajarea informală; iar alții aleg activitatea informală pentru flexibilitatea și independența acesteia.

Aceste motive variate de participare la economia informală înseamnă că lucrătorii informali pot varia de la zilieri agricoli până la avocații care desfășoară activități independente cu câțiva angajați. Sectorul informal nu acoperă activități ilicite precum traficul ilegal de droguri și contrabanda.

Sectorul informal angajează persoane cu competențe mai scăzute și cu o educație mai redusă și pe cei care sunt de obicei fie mai tineri, fie mai în vârstă decât lucrătorii din sectorul formal. De asemenea, este mai răspândită în rândul femeilor și în zonele rurale, unde există mai puține alternative în sectorul formal și unde sectorul agricol predomină.

La nivel global, nivelurile superioare de educație sunt corelate cu niveluri mai scăzute de informalitate. Persoanele care au absolvit studiile secundare și terțiare sunt mai puțin probabil să aibă un loc de muncă informal în comparație cu lucrătorii care fie nu au studii, fie au absolvit studiile primare, deși există variații mari între regiuni. În plus, oamenii care trăiesc în zonele rurale au șanse aproape de două ori mai mari de a avea un loc de muncă informal decât cei din zonele urbane. Agricultura este sectorul cu cel mai mare nivel de ocupare informală – estimat la peste 90 la sută. Informalitatea este mai mare în rândul tinerilor și bătrânilor. La nivel mondial, trei din patru tineri și bătrâni au un loc de muncă informal.

Sursa: Inclusive Growth: Labor, Gender, and Technology IMF Capacity Building Course notes 2021

Progresele tehnologice și piața muncii

Progresele tehnologice pot crește productivitatea și veniturile în general – și sunt adesea perturbatoare. Acestea pot duce la schimbări structurale, creând noi locuri de muncă și sectoare în timp ce le înlocuiesc și le schimbă altele, cu repercusiuni majore pentru unele părți ale populației.

Tehnologia care limitează munca efectivă ar putea avea implicații negative profunde pentru egalitatea pe piața muncii. Dacă roboții sunt înlocuitori aproape perfecți pentru munca umană, vestea bună este că producția pe persoană crește. Vestea proastă este că inegalitatea se înrăutățește, din mai multe motive.

 • În primul rând, roboții măresc prestația totală de muncă efectivă (lucrători plus roboți), ceea ce duce la scăderea salariilor într-o economie condusă de piață.
 • În al doilea rând, pentru că acum este profitabil să investești în roboți, există o schimbare de la investițiile în capitalul tradițional, cum ar fi clădirile și mașinăriiile convenționale. Acest lucru scade și mai mult cererea pentru cei care lucrează cu acel capital tradițional.
 • Pe termen lung, ponderea proprietarilor de capital și cheltuielile lor de consum cresc. Odată cu scăderea salariilor și creșterea stocurilor de capital, munca (umană) devine o parte din ce în ce mai mică a economiei.

Răspunsul politicilor publice

Progresul tehnologic va crește productivitatea și veniturile, dar mari părți ale societății pot rămâne în urmă. Există o mare incertitudine cu privire la ritmul și amploarea schimbărilor viitoare. Prin urmare, va fi necesar un răspuns politic pentru a atenua acest impact – politicile ar trebui să stabilească trambuline și rețele de siguranță prin investiții în educație și politici redistributive, investiții și politici sociale.

 • Investițiile în educație vor oferi o rampă de lansare pentru o nouă generație de lucrători, echipându-i cu abilitățile necesare pentru a face față progreselor tehnologice, inclusiv IA. Calitatea și adaptabilitatea educației vor face diferența în pregătirea lucrătorilor pentru schimbare. Investițiile în capitalul uman necesită timp pentru a produce beneficii, așa că este nevoie de acțiuni timpurii.
 • Rețelele de siguranță socială vor fi necesare pentru a proteja grupurile afectate de progresul tehnologic.
 • Politicile de redistribuție ar trebui concepute pentru a facilita mobilitatea și adaptarea, reducând în același timp efectele adverse. De exemplu, mulți comentatori au susținut un venit de bază universal, sau VBU, prin care toate persoanele sunt plătite cu o prestație independentă de statutul de angajare și cu un nivel al plăților orientat peste pragul sărăciei. În timp ce astfel de programe ar implica costuri fiscale și, odată cu acestea, taxe denaturante, acestea ar putea fi limitate dacă un VBU ar înlocui alte programe sociale.
 • Politicile de cheltuieli care măresc cererea de forță de muncă necalificată pot servi un dublu scop. Acestea cresc cererea de forță de muncă necalificată și conduc la creșterea salariilor pentru locurile de muncă necalificate, reducând astfel inegalitatea generală. Un exemplu ar fi investiția în infrastructura digitală în zonele mai sărace pentru a permite tuturor cetățenilor să acceseze internetul. Și alte investiții în infrastructură includ transportul public care conectează lucrătorii cu venituri mai mici de locurile de muncă.

Investițiile în educație, infrastructură și rețele de siguranță ar trebui finanțate prin reforme fiscale. Aceste reforme ar putea include eliminarea scutirilor și subvențiilor fiscale dăunătoare, în special subvențiile pentru energie, de care beneficiază adesea persoanele cu venituri mari, și îmbunătățirea politicilor fiscale și a administrării fiscale.

Ar putea fi introduse taxe mai progresive pe capital și chirie, inclusiv pentru chiriile de monopol ale giganților digitali, care nu ar introduce distorsiuni majore. Impozitele pe proprietate, în special pe bunuri imobiliare, ar putea fi crescute și acolo unde sunt în prezent scăzute, îmbunătățind progresivitatea și în același timp fiind foarte eficiente, deoarece sunt percepute pe o bază imobilă.

Politici economice

Odată cu creșterea automatizării în producție, țările în curs de dezvoltare trebuie să treacă dincolo de producția bazată pe export, către alte sectoare, inclusiv agricultura și serviciile.

În agricultură, inteligența artificială oferă potențialul de creșteri mari de productivitate bazate pe algoritmi care, de exemplu, ajută fermierii să optimizeze deciziile și astfel să crească randamentul.

În servicii, investițiile ar putea fi încurajate în sănătate și educație, care necesită forță de muncă intensivă și sunt sectoare importante pentru dezvoltarea economică.

Pe scurt, pentru a beneficia de avantajele considerabile ale tehnologiei, vor fi necesare acțiuni politice timpurii într-o serie de domenii pentru a atenua costurile de ajustare pe termen scurt și pentru a maximiza beneficiile tehnologiei pentru toți.

Politici pentru susținerea lucrătorilor defavorizați

Politicile concepute pentru a susține lucrătorii defavorizați pot fi clasificate în patru grupuri principale:

1. Politici de reglementare, care constau în adoptarea unor sisteme de cote care obligă toate sau unele întreprinderi să angajeze un procent minim de lucrători defavorizați.

2. Politici de compensare, care sunt concepute pentru a încuraja întreprinderile să angajeze lucrători defavorizați prin compensarea acestora pentru productivitatea mai scăzută a lucrătorilor defavorizați angajați sau pentru costurile de angajare și formare implicate.

 • Stimulente pentru recrutarea persoanelor defavorizate
 • Finanțare pentru formare și îndrumare înainte de recrutare
 • Finanțare pentru adaptarea locului de muncă pentru a se potrivi mai bine nevoilor lucrătorilor defavorizați
 • Acoperirea financiară a stagiilor plătite pentru lucrătorii defavorizați

3. Politici substitutive, care vizează crearea unei „piețe a muncii substitutive” care reprezintă o cerere în afara pieței pentru lucrătorii defavorizați în special – locuri de muncă protejate operate prin intermediul companiilor publice și/sau atelierelor protejate publice/private, ca și în cazul întreprinderilor private.

4. Angajarea susținută, care constă într-un mix de politici care intervin direct cu tutori dedicați pentru a susține costurile de selecție și formare a întreprinderilor care integrează în muncă persoane defavorizate – plasamente individuale în întreprinderi convenționale, intervenții individualizate de formare, echipe mobile de muncă.

Sursa: EURICSE working document for BWISE project – ENSIE RISE 2021

Măsuri active privind piața muncii (ALM)

Scopul măsurilor active privind piața muncii (ALMP) este de a spori capacitatea de angajare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, de a conecta lucrătorii și locurile de muncă și de a promova crearea de locuri de muncă. ALMP-urile se încadrează în mod obișnuit în cele patru mari categorii, așa cum se arată în tabelul de mai jos (în limba engleză, explicații mai jos):

ALMP-urile sunt costisitoare și ar trebui finanțate prin impozitare sporită. Dacă această impozitare ar fi impusă asupra forței de muncă, ar putea descuraja munca și ar putea face ca beneficiile nete generale ale programelor să fie ambigue.

Există dovezi care sugerează că unele programe sunt mai eficiente decât altele: de exemplu, asistența pentru căutarea unui loc de muncă funcționează în general bine, la fel ca programele de formare și de subvenții salariale bine concepute. Cu toate acestea, crearea de locuri de muncă publice (de exemplu, programele de lucrări publice) este mai puțin eficientă în a ajuta lucrătorii pe termen lung.

Consensul este că pentru toate programele, proiectarea, direcționarea și implementarea sunt esențiale pentru asigurarea eficacității acestora. Măsurile de activare bine direcționate sunt cele adaptate nevoilor beneficiarilor.

Măsuri active privind piața muncii (ALM) pentru persoanele vulnerabile, excluse de pe piața muncii

Grupurile cele mai vulnerabile sunt, în general, doar marginal atașate de piața muncii din cauza obstacolelor semnificative în materie de angajare. Viețile și circumstanțele persoanelor fără loc de muncă, sau a celor cu locuri de muncă intermitente, prost plătite sau instabile, sunt rareori simple. Aceștia se confruntă adesea cu bariere complexe și interdependente de angajare, cum ar fi deficiențe de competențe, probleme de sănătate, vulnerabilități financiare sau responsabilități de îngrijire. Înțelegerea acestor bariere este esențială pentru conceperea intervențiilor politice pentru a le depăși, dar în prezent lipsesc informații sistematice și de bună calitate privind natura și amploarea obstacolelor în materie de angajare.

O tipologie a barierelor de angajare, Sursa: https://www.oecd.org/els/soc/faces-of-joblessness.htm

Multe dintre aceste persoane se confruntă cu mai multe obstacole la angajare, cum ar fi o combinație de

 • abilități scăzute,
 • obligații de îngrijire,
 • limitări de sănătate,
 • dependențe
 • provocări legate de mobilitatea geografică

Acestea ar putea totuși să găsească un loc de muncă dacă li se acordă sprijin adecvat prin politici active ale pieței muncii (ALMP), coordonate cu alte servicii. Alte servicii (cum ar fi serviciile sociale și de sănătate pentru combaterea dependențelor sau a limitărilor de sănătate) trebuie să fie uneori furnizate chiar înainte ca furnizarea efectivă a ALMP să devină posibilă și trebuie să continue să meargă mână în mână pe tot parcursul procesului de integrare pe piața muncii.

Deoarece grupurile cele mai vulnerabile se confruntă adesea cu obstacole foarte specifice sau chiar multiple, este important să le oferim sprijin individualizat și, uneori, chiar personalizat, pentru a răspunde nevoilor lor complexe.

Din partea serviciilor de angajare, aceste persoane necesită o combinație de diferite ALMP, cum ar fi formarea pentru a crește competențele digitale pentru a îmbunătăți capacitatea de angajare, urmată de asistență pentru căutarea unui loc de muncă și, eventual, de subvenții pentru angajare. În plus, calea incluziunii necesită adesea o abordare pas cu pas care se bazează pe cooperarea dintre instituții, precum și alte tipuri de servicii (sociale, sănătate, educație, îngrijire a copiilor, locuințe și nu numai), precum și măsuri de protecție socială, și ar putea fi necesare beneficii înainte, precum și în timpul furnizării ALMP, pentru a aborda obstacolele de integrare socială în general (Figura 1).

Caracteristicile cheie ale programelor de angajare de succes pentru grupurile cele mai vulnerabile

Servicii private de angajare – PrES

Ministerele și PrES cooperează cu o serie de diferite tipuri de furnizori pentru a implementa ALMP, inclusiv companii specializate în servicii de ocupare a forței de muncă, furnizori de formare, agenții de muncă temporară și organizații non-profit care furnizează ALMP.

Implicarea PrES în implementarea ALMP poate facilita schimbările în modelele de livrare în unele cazuri și poate oferi un instrument suplimentar pentru a crește agilitatea sistemului. De exemplu, în cazul în care există o piață bine dezvoltată pentru PrES, în funcție de legile privind achizițiile publice și de reglementările serviciului public, ar putea fi mai rapid să se crească furnizarea de servicii de ocupare a forței de muncă prin extinderea utilizării PrES decât creșterea numărului de personal în birourile agențiilor publice de ocupare (sau într-adevăr, ambele canale pot fi utilizate simultan pentru a face față schimbărilor rapide ale nevoilor pentru ALMP-uri).

Pe de altă parte, în cazul în care serviciile de ocupare a forței de muncă sunt subcontractate către PrES, partenerul din sectorul public (minister sau AJOFM) are un control ceva mai scăzut asupra furnizării serviciilor și mai puține instrumente pentru a iniția schimbări în cazul în care nevoile pieței muncii se modifică. De exemplu, ar putea fi dificil să se schimbe condițiile contractuale ca răspuns la schimbările bruște ale nevoilor, cum ar fi izbucnirea unei pandemii globale. Continuarea furnizării serviciilor poate depinde în mare măsură de dorința furnizorilor de a coopera și de cadrul legal de modificare a contractelor existente.

Sursa: Institutional set-up of active labor market policy provision in OECD and EU countries: Organizational set-up, regulation and capacity, Anne Lauringson, Marius Lüske – OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 262 -2021

Întreprinderi Sociale de Integrare în muncă (de Inserție)

Pentru unele dintre cele mai vulnerabile grupuri, un pas pe calea integrării pe piața muncii poate fi angajarea subvenționată sau un alt tip de sprijin care implică economia socială. Abordările inovatoare care implică economia socială pot asigura tranziția către piața primară a muncii. [1] Eficacitatea acestor programe depinde de designul lor. Pentru a fi eficace, angajarea subvenționată în economia socială este oferită simultan cu formare și mentorat, cu scopul de a integra pe termen lung lucrătorii vulnerabili pe piața primară a muncii.

Eșecul majorității politicilor de muncă – inclusiv măsurile de politică combinate prin angajarea sprijinită – a deschis calea către noi inițiative, inclusiv apariția unor organizații autonome create în mod explicit pentru formarea și angajarea directă a lucrătorilor defavorizați, fie în moduri stabile, fie temporare: Întreprinderi Sociale de Integrare în muncă (de Inserție – ISI / Work Integration Social Enterprises -WISE)

ISI/WISEs pot fi definite prin intermediul a trei piloni: (1) sunt întreprinderi al căror scop principal este integrarea socială și profesională a persoanelor vulnerabile, (2) sunt în centrul sistemului economic și (3) prezintă o puternică dimensiune pedagogică. ISI-urile integrează în muncă și în societate lucrătorii defavorizați, prin activitate productivă și plătesc angajaților defavorizați o remunerație care este egală sau cel puțin comparabilă cu cea a altor lucrători. ISI-urile sunt angajate într-o multitudine de activități generatoare de venituri. Resursele obținute prin schimburile de piață pot proveni fie din contractele încheiate – în forme mai mult sau mai puțin competitive – cu autoritățile publice, de exemplu pentru întreținerea spațiilor verzi publice și pentru curățarea birourilor publice, fie din schimburi între afaceri.

Pentru a împuternici și a utiliza abilitățile lucrătorilor dezavantajați, ISI-urile au dezvoltat o serie de strategii alternative: i) crearea de ocupații tranzitorii care să ofere experiență de muncă și formare la locul de muncă în vederea sprijinirii integrării grupului țintă în piața liberă a muncii. Perioadele de pregătire înainte de recrutarea de către aceeași ISI sau de către alți angajatori – plătite doar parțial de aceeași ISI sau de către entități publice – sunt în acest caz posibile; ii) crearea de locuri de muncă permanente care reprezintă alternative durabile pentru lucrătorii dezavantajați pe piața liberă a muncii.

ISI-urile includ două tipologii principale de organizații care respectă definiția menționată mai sus:

 • întreprinderi cu o tradiție îndelungată în angajarea persoanelor cu dizabilități care există de peste 50 de ani în unele state membre ale UE (de exemplu, companii pentru persoane cu dizabilități);
 • întreprinderi care au apărut (deseori de jos în sus) pentru a facilita integrarea în muncă a persoanelor excluse de pe piața muncii.

[1] Building inclusive labor markets: active labor market policies for the most vulnerable groups © OECD 2021

Politici și acțiuni ale Uniunii Europene pentru integrarea șomerilor de lungă durată pe piața muncii

Abordarea șomajului pe termen lung este o provocare cheie în materie de ocupare a forței de muncă în cadrul strategiei Comisiei Europene pentru creștere și locuri de muncă.

În februarie 2016, Consiliul a adoptat o Recomandare privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața muncii.

În aprilie 2019, Comisia a adoptat Raportul privind punerea în aplicare a recomandării Consiliului, făcând un bilanț al progreselor înregistrate.