WISE for Digital Upskilling

Proiectul WISE for Digital Upskilling are următoarele obiective:

 1. Dezvoltarea, testarea și punerea în aplicare a materialelor digitale de învățare inovatoare care să fie utilizate pentru perfecționarea lucrătorilor defavorizați care participă la formarea profesională în cadrul integrării în muncă a întreprinderilor sociale – alfabetizare / calcul și abilități digitale de bază.
 2. Dezvoltarea, testarea și diseminarea unui set de instrumente și materiale de învățare digitală pentru a pregăti mai bine consilierii/pedagogii/job coaches din întreprinderilor sociale de inserție, ca profesioniști echipați pentru provocările de incluziune în mediul de învățare bazat pe muncă.
 3. Consolidarea cooperării, a rețelelor și a schimbului de practici între organizațiile angajate în formare profesională pentru adulții cu calificare scăzută din țările participante. Va fi dezvoltat un set comun de materiale de bază pentru formarea cunoștințelor digitale pentru adulții cu calificare scăzută pentru a include noile tehnologii care apar pe piața muncii.

PARTENERI

 • Ateliere Fără Frontiere, România
 • Brigades Natures, Franta
 • Formació i Treball, Spania
 • ENSIE – European Network of Social Integration Enterprises, Belgia
 • RISE – Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție, România

REZULTATE

 • Software de învățare electronică / materiale de învățare pentru alfabetizare /numărare / sau alfabetizare digitală a adulților cu abilități reduse.
 • Materiale de învățare pentru formarea pedagogilor/șefi echipă/consilieri din WISEs și schimb de instrumente privind evaluarea competențelor, viața și formarea de locuri de muncă.
 • Observator online al politicilor de integrare în muncă, materiale de învățare, studii de caz din țările participante disponibile pentru orice organizație care dorește să se angajeze în aceste strategii de educație la locul de muncă, organizații de servicii sociale de politici și practici în țările participante
 • Material de învățare privind integrarea profesională a lucrătorilor defavorizați – ce este, cum funcționează și exemple practice.

Proiectul va aduce beneficii în mod direct întreprinderilor sociale de inserție (integrare în muncă), furnizorilor de servicii sociale și de ocupare a forței de muncă publici și privați non-profit, și asistenților sociali interesați de strategii care să pregătească persoanele cu calificare scăzută, cu nivel scăzut de educație pentru piața muncii, să le îmbunătățească cunoștințele și abilitățile în furnizarea de servicii de formare profesională și includerea de servicii și strategii de formare profesională în pachetele de intervenție și în politicile locale de integrare în muncă.

De asemenea, ca urmare a proiectului, 70 de întreprinderi sociale de inserție și alte părți interesate să sprijine și să dezvolte întreprinderi sociale de inserție, cum ar fi agențiile de muncă care administrează și marca socială, furnizorii de servicii sociale care vor participa la evenimentul de multiplicare vor primi rezultatele proiectului pe aceste subiecte și vor dobândi cunoștințe și abilități cu privire la particularitățile activităților sociale și economice din cadrul întreprinderilor sociale de inserție, definirea indicatorilor sociali și raportarea acestora.

20 de formatori / personal care desfășoară activități de job coaching își vor îmbunătăți cunoștințele și abilitățile. În plus, 10 manageri de întreprinderi sociale de inserție profesională și viitorii formatori își vor îmbunătăți cunoștințele și abilitățile privind proiectarea și implementarea unor programe eficiente de integrare profesională pentru adulții cu calificare scăzută, identificarea indicatorilor sociali și raportarea socială într-o întreprindere socială de inserție în urma participării la stagiile de formare pe termen scurt și și se vor simți mai încrezători să se angajeze în activități economice integrate cu serviciile sociale pentru a ajuta beneficiarii cu nivel scăzut de educație să-și îmbunătățească abilitățile și să obțină pregătire la locul de muncă pentru piața liberă a muncii.

RISE, în poziția sa de organizație umbrelă, își va îmbunătăți resursele de consolidare a capacităților și va fi capabilă să acționeze ca organizație resursă și multiplicator de cunoștințe și bune practici pentru integrarea în muncă în România, iar ENSIE va transfera rezultatele intelectuale întreprinderilor sociale de integrare în muncă din alte țări europene prin rețeaua sa de peste 3.000 de întreprinderi.

PUBLICAȚII PROIECT