B-WISE

DESCRIEREA PROIECTULUI – SCOP & OBIECTIVE

B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) este un proiect Erasmus + care își propune să dezvolte o strategie europeană (Blueprint) care să răspundă nevoilor de abilități, în special în ceea ce privește abilitățile digitale, în cadrul sectorului întreprinderilor sociale de inserție (ISI, în română; WISE, în engleză).

Pentru a atinge acest obiectiv, proiectul reunește 30 de parteneri (2 organizații europene, 14 reprezentanți ai sectorului național și regional ISI, 13 furnizori VET (educație și formare profesională), 1 institut european de cercetare), care vor lucra împreună timp de 4 ani (până în Decembrie 2024).

ISI? Întreprinderile sociale de inserție (ISI, în engleză WISE – work integration social enterprises) sunt întreprinderile al căror obiectiv principal este integrarea socială și profesională a persoanelor defavorizate – lucrători cu nevoi de sprijin, greu și foarte greu ocupabili. Acestea se află în centrul activității economice a întreprinderii, având o dimensiune pedagogică puternică. Lucrătorii cu nevoi de sprijin pot fi șomeri de lungă durată, persoane cu dizabilități, persoane în vârstă, migranți, tineri NEETs și alte grupuri care sunt mai expuse riscului de a fi excluse de pe piața muncii.

Proiectul B-WISE vizează nevoile de competențe ale lucrătorilor cu nevoi de sprijin, ale consilierilor de inserție (job coach) și ale managerilor. Proiectul va promova, de asemenea, atractivitatea sectorului ISI / WISE ca opțiune de carieră și va crește gradul de conștientizare cu privire la importanța utilizării tehnologiilor digitale pentru a sprijini prin inserția socio-profesională persoanele aflate în risc de a fi excluse de pe piața muncii.

Proiectul B-WISE va:

 • Identifica lipsurile de abilități – în principal lacunele de abilități digitale – cu care se confruntă în prezent sectorul ISI;
 • Mapa abilitățile de care sectorul va avea nevoie în viitor;
 • Elabora un plan credibil și durabil care să corespundă cererii (angajaților / angajatorilor) și ofertei (furnizori de educație și formare profesională) privind nevoile de abilități identificate;
 • Actualiza programele de educație și formare profesională transnațională în funcție de noile nevoi ale pieței muncii;
 • Sprijini schimburi de bune practici la nivel național și regional, favorizând dezvoltarea unei comunități durabile care să sprijine dezvoltarea abilităților, inovarea și competitivitatea în sector;
 • Îmbunătăți atractivitatea sectorului ISI / WISE ca alegere de carieră.

Pentru a atinge aceste obiective și a pregăti ISI să facă față provocărilor viitoare, proiectul va derula următoarele activități:

 1. Elaborarea unui raport care să o imagine de ansamblu asupra sectorului ISI la nivelul întregii Europe și pentru a identifica nevoile de competențe din acest sector.
 2. Dezvoltarea a trei programe de formare pentru a acoperi lacunele în materie de competențe ale lucrătorilor în inserție, ale consilierilor de inserție și ale managerilor acestora.
 3. Testarea programelor de formare în 13 țări și validarea acestora de către autoritățile de certificare.
 4. Elaborarea unei strategii europene pentru a continua abordarea nevoilor de competențe din sectorul ISI și după încheierea proiectului.
 5. Sensibilizarea cu privire la promovarea sectorului ISI ca opțiune de carieră și la importanța utilizării tehnologiilor digitale pentru a sprijini persoanele expuse riscului de a fi excluse de pe piața muncii în inserția socio-profesională ca și pregătire pentru piața muncii.

PARTENERI

Parteneriatul este compus din 2 rețele europene, EASPD și ENSIE, 16 reprezentanți ai sectorului ISI, 13 furnizori de educație și formare profesională și un institut european de cercetare. Partenerii provin din 13 țări europene: Austria, Belgia, Franța, Olanda, Bulgaria, Letonia, Polonia, România, Croația, Grecia, Italia, Slovenia și Spania. Aceștia sunt:

 • EASPD – European Association of Service providers for Persons with Disabilities (Asociația Europeană a Furnizorilor de Servicii pentru Persoanele cu Dizabilități)
 • ENSIE – European Network of Social Integration Enterprises (Rețeaua Europeană a Întreprinderilor Sociale de Inserție)
 • Arbeit Plus (Austria)
 • Johannes Kepler Universitat Linz / Universitatea Johannes Kepler Linz (Austria)
 • Lichtwerk (Belgia)
 • RES – Réseau d’entreprises sociales / Rețeua Întreprinderilor Sociale (Belgia)
 • La fédération française des entreprises d’insertion / Federația Franceză a Întreprinderilor de Inserție (Franța)
 • AFPA (Franța)
 • De Omslag (Olanda)
 • ROC van Amsterdam (Olanda)
 • NASOR – National Association of the Socially Responsible Employers / Asociația Națională a Angajatorilor Responsabili Social (Bulgaria)
 • Excellia (Bulgaria)
 • Asociația pentru Antreprenoriat Social din Letonia (Letonia)
 • Asociația Samariteană din Letonia (Letonia)
 • Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (Polonia)
 • ACT Group (Croația)
 • Facultatea de Drept, Universitatea din Zagreb (Croația)
 • Margarita (Grecia)
 • Ev Zin (Grecia)
 • AIAS Bologna onlus (Italia)
 • Idee In Rete (Italia)
 • EURICSE – European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises / Institutul European de Cercetare pentru Cooperative și Întreprinderi Sociale (Italia)
 • SCF – Scuola Centrale Formazione (Italia)
 • SENT (Slovenia)
 • Cene Štupar (Slovenia)
 • Fundacion ONCE (Spania)
 • Fundación Coremsa (Spania)

Partenerii sunt susținuți de un consiliu consultativ care reunește 7 organizații umbrelă, 1 organizație internațională și 8 reprezentanți ai autorităților naționale și regionale, după cum urmează:

 • AAATE – Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe / Asociația pentru Avansarea Tehnologiei de Asistență în Europa
 • CECOP – European confederation of industrial and service cooperatives / Confederația Europeană a Cooperativelor Industriale și de Servicii
 • EDF – European Disability Forum / Forumul European al Persoanelor cu Dizabilități
 • EFVET – European Forum of Technical and Vocational Education and Training / Forumul European de Educație și Formare Tehnică și Profesională
 • EPR – European Platform for Rehabilitation / Platforma Europeană pentru Reabilitare
 • FESE/EFSE – European Fund for Southeast Europe / Fondul European pentru Sud-Estul Europei
 • RREUSE
 • ILO – International Labour Organisation / Organizația Internațională a Muncii
 • TUV Hellas
 • Regional Labour Office in Katowice / Biroul Regional al Muncii din Katowice
 • POM West-Vlaanderen
 • Groep Maatwerk
 • City of Zagreb / Orașul Zagreb
 • CIE
 • ANOFM România
 • Bulgarian agency of employment / Agenția bulgară pentru ocuparea forței de muncă

Mai multe informații despre proiectul B-WISE pot fi găsite pe website-ul oficial al proiectului – http://www.bwiseproject.eu/.

REZULTATE

Echipa RISE va încărca în lista de mai jos rezultatele proiectului B-Wise pe măsură ce acestea vor fi finalizate.

Pliant / Broșură Descarcă
Raport cu privire la situația actuală a lipsei de abilități, în special în zona digitală, în sectorul ISI și anticiparea nevoilor viitoare Martie 2022
Raport cu privire la nevoile de calificare (în special cele digitale) în sectorul ISI Septembrie 2022
Raport privind profilele ocupaționale în sectorul ISI Octombrie 2022
Poziție privind rezultatele de învățare Noiembrie 2022
Programe de formare universale pentru sectorul ISI Mai 2023
MOOC pentru sectorul ISI August 2023
Seturi de instrumente pentru profesori și formatori Februarie 2024
Raport de implementare a cursurilor pilot Februarie 2024
Raport de la autoritățile naționale de certificare Februarie 2024
Plan promoțional pentru ISI Februarie 2024
Raport de evaluare a cursurilor pilot Aprilie 2024
Certificare / Etichetă și material explicativ aferent Iunie 2024
Raport cu măsuri de ajustare pentru programele de învățământ profesional Iunie 2024
Strategia de abilități sectoriale pentru ISI Noiembrie 2024
Comunitatea de practică B-WISE Decembrie 2024
Programul de sustenabilitate B-WISE Decembrie 2024
Memorandum și Alianța partenerilor, inclusiv planuri de acțiune pe termen lung Decembrie 2024