SEEDing Enterprising for Tomorrow

DESCRIEREA PROIECTULUI – SCOP & OBIECTIVE

Proiectul „SEEDing – Enterprising for Tomorrow” vizează amplificarea potențialului competitiv pentru cel puțin 100 de întreprinderi sociale din România, cu un accent particular pe sectoarele tehnologiei informației și comunicării, precum și pe industria ecologică.

Proiectul „SEEDing – Enterprising for Tomorrow” își propune să acționeze în 4 direcții:

  1. Dezvoltarea competențelor în trei arii cheie: economia circulară, tehnologia informațională și finanțarea socială, pentru cel puțin 500 de persoane care activează în sectorul de economie socială din România
  2. Consolidarea parteneriatelor responsabile între entitățile economiei sociale, mediul de afaceri, autoritățile publice și universități sub umbrela clusterului „Acceleratorul de Întreprinderi Sociale”
  3. Transfer de expertiză în economia circulară, de la întreprinderile sociale din Norvegia către cele românești
  4. Barometrul Economiei Sociale – maparea sectorului de economie socială și a nevoilor întreprinderilor sociale din România, în contextul transpunerii Planului de Acțiune European pentru Dezvoltarea Economiei Sociale, aprobat în decembrie 2021 de Comisia Europeană

PARTENERI