Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2011. Misiunea Institutului Bucovina este sprijinirea dezvoltării durabile a comunităţilor din România, Ucraina și Republica Moldova, prin încheierea de parteneriate pentru învăţare, organizarea și desfăşurarea unor programe de formare profesională și promovarea educației continue.

Obiectivele asociației includ:

 • crearea  unor programe care să faciliteze învăţarea interculturală, cooperarea transfrontalieră şi schimbul de experiență  în domeniul economiei sociale și a angajării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile;
 • sprijinirea tinerilor şi adulţilor din mediul rural, a migranţilor, minorităţilor şi persoanelor cu dizabilităţi în vederea asigurării accesului la toate formele de învăţare, pe piața muncii
 • promovarea dezvoltării regionale şi comunitare prin desfăşurarea unor cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare, specializare, stagii de ucenicie, și înfințarea unor programe de evaluare și certificare a competențelor cu  acces pentru toate categoriile sociale;
 • organizarea unor activităţi de voluntariat pentru dezvoltarea abilităților de muncă și a unor instruiri tematice pentru prevenirea traficului de persoane, bullying-ului și segregării copiilor cu dizabilități și de etnie romă în școli;
 • furnizarea de servicii sociale suport acreditate pentru incluziunea socială a persoanelor aflate în risc de sărăcie;
 • administrarea de granturi pentru start up în economie socială, sprijinind din 2015 crearea și dezvoltarea a 10 structuri de economie socială.

Oferta de cursuri:

 • Formare de formatori – cursuri de specializare cu certificare ANC
 • Îngrijitoare bătrâni la domiciliu – curs de calificare cu certificare ANC
 • Lucrător în comerț – curs de calificare cu certificare ANC
 • Ospătar – curs de calificare cu certificare ANC
 • Competențe informatice – cursuri de inițiere cu certificare ANC
 • Campionul Comunității – cursuri acreditate de Ministerul Educației și derulate în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „George Tofan’’ Suceava
 • Cursuri de instruire nonformală pentru activități antibullying, antitrafic și prevenirea segregării în școli
 • Stagii de voluntariat

Servicii:

 • Scrierea și implementarea de proiecte pentru finanțare din fonduri nerambursabile;
 • Consultanță pentru înființarea și dezvoltare organizațiilor neguvernamentale;
 • Consiliere și mediere pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilități;
 • Administrare de granturi pentru start up în economie socială.

Servicii sociale: Centrul de incluziune socială- Servicii de asistență comunitară- WISE- serviciu social licențiat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale conform noilor standarde (Cod serviciu social 8899CZ- PN-V în Nomenclatorul serviciilor social din România).

Membru în rețele profesionale europene: Social Firms Europe CEFEC, European Basic Skills Network – EBSN, European Anti Poverty Network – EAPN, Federația FONSS, RISE Romania.

 

Din 2011 Institutul Bucovina organizează activitățile Clubului Împreună, structură care funcționează ca un centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități socio – psihiatrice din Municipiul Suceava, desfășurând activități de dezvoltare a abilităților civice și de comunicare, ateliere creativ – ocupaționale, utilizarea a calculatorului și comunicarea într-o limbă străină. De asemena, sunt oferite servicii de consiliere psihologică, juridică și socială, vocațională, formare profesională și mediere pe piața muncii.

Din Martie 2019 Institutul Bucovina este furnizor licențiat de servicii sociale pentru ocupare de tip WISE, oferind servicii de informare, evaluare, consiliere, formare profesională, stagii de ucenicie, certificare și mediere pe piața muncii.

Categoriile de beneficiari ai Institutului Bucovina sunt: persoane care se află în situație de risc (cu preponderență persoane cu dizabilități, persoane de etnie roma, tineri NEETs, persoanele cu adicții, cu abandon școlar și victimele traficului de persoane). 

În fiecare an Institutul Bucovina sprijină peste 120 de beneficiari pentru inserție pe piața muncii. Pentru fiecare dintre aceștia Institutul semnează contracte și menține o documentație specifică de înregistrare, evaluare, consiliere, suport oferit și ieșire din program, în funcție de pachetul de servicii alocat.  

Beneficiarii apelează la serviciile Institutului Bucovina prin următoarele modalități:

 • direct la sediul asociației sau accesare online
 • peer to peer (de la un beneficiar la altul) 
 • prin intermediul campaniilor de informare organizate de asociație
 • referire din partea instituțiilor publice și partenerilor locali
 • prin identificarea directă în comunitate

În cadrul procesului de inserție, consiliere și instruire, Institutul Bucovina utilizează un set de instrumente dezvoltate, standardizate și validate pentru fiecare serviciu oferit și platforme specifice de înregistrare și evaluare (https://www.projectsepal.com/). 

După înregistrare, beneficiarul este evaluat inițial pentru profilare (pentru tinerii NEETs profilarea este realizată de către AJOFM în baza unor protocoale), apoi se face o consiliere inițială bazată pe aptitudinile și competențele demonstrate, dorința de a se încadra în muncă și justificarea experienței anterioare, dacă este cazul (aici se aplică și o serie de testări specifice). 

Împreună cu beneficiarul, Institutul realizează un traseu de formare profesională, fie prin participarea la o serie de cursuri, la stagii de ucenicie sau la sesiuni de evaluare a competențelor pentru certificare. După validarea competențelor și aptitudinilor se începe medierea pe piața muncii (realizare CV, pregătire interviu, scrisori de motivație, vizite la angajatori etc), supervizarea în primele săptămâni și monitorizarea timp de 6 luni de la angajare. Fiecare beneficiar primește o certificare a etapelor parcurse în cadrul programului de inserție pe piața muncii și o evaluare a 10 competențe necesare la locul de muncă (JOB REQUEST).

Experții implicați în procesul de inserție sunt: 

 • Manager al serviciilor de ocupare (asistent social cu responsabilități de comunicare/ informare, coordonarea rețelei de sprijin local (LSC), recrutare și diagnoză)
 • Consilier vocațional (evaluare aptitudini, profilare, documentare, referire pachete de servicii și eliberare certificate)
 • Mediator inserție pe piața muncii (formator, coach și mediator pentru angajare)

Pe lângă cele trei persoane din echipa permanentă Institutul Bucovina mai lucrează cu: un psiholog part-time pentru consiliere, evaluare specifică și testări licențiate, trei formatori și trei supervizori la locul de muncă.

Principalele provocări ale Institutului Bucovina în anul 2021 sunt dezvoltarea și menținerea serviciilor create și sprijinirea înființării de structuri de economie socială.

Date de contact Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina