Expert Info Impact Mimico Gestual

EXPERT INFO IMPACT MIMICO GESTUAL S.R.L. a fost înființată în anul 2020 și deține un atestat de Întreprindere Socială BZ nr. 0033/07.01.2021.

Misiunea Întreprinderii Sociale “EXPERT INFO IMPACT MIMICO GESTUAL” S.R.L, este de a contribui la facilitarea integrării persoanelor din grupul vulnerabil cu dizabilități de auz și vorbire la accesul serviciilor informaționale, comunicaționale, medicale, a informațiilor de interes public, posibilitatea  acestora să participe activ la viața socială și culturală a comunității locale.

Societatea aplică și respectă principiile economiei sociale, prevăzute la art.4 din Legea 219/23 iulie 2015-privind economia socială respectiv :

a)prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului,

b) solidaritate și responsabilitate colectivă,

c)convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și /sau interesele unei colectivități,

d)controlul democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate,

e) alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial membrilor.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ÎNTREPRINDERII SOCIALE

Activitatea principală clasa CAEN 7430

Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

Activități secundare :

Clasa CAEN 9003 -Activități de creație artistică

Clasa CAEN 7021-Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

Clasa CAEN 8559 -Alte forme de învățămînt

Clasa CAEN 8899- Alte activități de asistență socială fără cazare

Clasa CAEN 8219- Activități de fotocopiere,de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

Clasa CAEN 4799-Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor,standurilor,chioșcurilor și piețelor

Clasa CAEN 8790 -Alte activități de asistență socială cu cazare

CE DIFERENȚIAZĂ EXPERT INFO IMPACT MIMICO GESTUAL DE ALTE ÎNTREPRINDERI SOCIALE ?

                 ASOCIAȚII :

Unul din cei 2 asociați este o persoană cu dizabilități de auz și vorbire, cu un capital social în proporție de 40%.

Comunicarea în Întreprinderea Socială se realizează permanent cu voce și în limbaj mimico gestual, accesul fiind permanent asigurat conform Legii 448/2006 art 69 art 70

Procentul angajaților cu dizabilități de auz este în procent de 75%

ACTIVITATEA ECONOMICĂ, SERVICII/PRODUSE, ATELIERE OFERITE

Servicii de traducere interpretare în limbaj mimico gestual

Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

Activități de creație artistică ,,Fabrica de Felicitări și Origami”

Emisiuni TV oferite lunar prin voce și în limbaj mimico gestual în vederea egalizării de șanse la informațiile de interes public cu partener media.

VENITUL anului 2021 a fost în valoare de 58.252 lei

Detalii și imagini pot fi urmărite pe expertmimicogestual.ro .