Asociația Solidară Emmaus Satu Mare

Asociația Solidară Emmaus Satu Mare a fost înființată în 2010 pentru a veni în sprijinul tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului. Asociația se înscrie în continuitatea muncii educative începute de asociația Freres în centrele de plasament din județul Satu Mare încă din 1991. Emmaus Satu Mare este membră a mișcării internaționale Emmaus.

Beneficiarii asociației sunt tinerii aflați în dificultate, cu precădere tinerii proveniți din sistemul de protecție a copilului și tinerii fără adăpost, cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 ani (având posibilitatea să beneficieze de sprijinul asociației până la vârsta de 29 ani, în funcție de nevoile lor). În principal beneficiarii sunt fie referiți către Emmaus de managerii de caz din sistemul de protecție atunci când se apropie de împlinirea vârstei de 18 ani, fie apelează direct la asociație dacă sunt majori și se află într-o situație de risc (nu au adăpost, etc.).

Încă de la înființare, asociația a sprijinit aproximativ 100 tineri, prin acordarea de servicii sociale și angajarea lor într-o formă protejată. Asociația beneficiază de 2 acreditări: licența de serviciu social pentru Centrul Rezidențial „Emmaus” și certificat de acreditare ca întreprindere socială de inserție. 

Procesul de inserție din cadrul Asociației Emmaus se înscrie într-un program de integrare mai complet, cu 2 componente:

1) Integrare socială prin acordarea de servicii sociale precum: găzduire în centru rezidențial și sprijin pentru dobândirea deprinderilor de viață independentă, consiliere socio-educativă, consiliere psihologică, facilitare accesului la educaţie generală, facilitarea accesului la asistență medicală, asistență juridică gratuită (inclusiv apărarea drepturilor pe rolul instanțelor judecătorești), monitorizare post – asistenţă

2) Integrare profesională prin acordarea de servicii precum

 • angajarea la magazinele asociației (vânzare de obiecte second hand, mobilă, veselă, etc.); 
 • învățarea normelor de bază ale lumii profesionale (punctualitatea, munca în echipă, igienă și echipamentul la locul de muncă, limbajul și comportamentul la locul de muncă, gestionarea emoțiilor, gestionarea telefonului, respectarea regulilor, respectarea fișei de post, etc.); 
 • după învățarea normelor profesionale de bază, profesionalizarea în functie de aptitudinile și dorințele fiecăruia (vânzător, șofer, ajutor bucătar, etc.)
 • sprijin pentru calificarea profesională (cursuri și școala de șoferi)
 • stagii de practică în alte firme, pentru a le permite tinerilor să descopere alte meserii.

Pentru integrarea socială și educativă a beneficiarilor, Asociația Emmaus lucrează cu 5 experți: un asistent social, un tehnician social, un lucrător de tineret și doi psihologi colaboratori a căror activitate implică:  

 • prezența zilnică (de luni până vineri) a personalului de specialitate în centrul rezidențial;
 • organizarea de întâlniri săptămânale a grupurilor de suport;
 • consiliere psihologică săptămânală (la cerere);
 • organizarea de discuții educative lunare;
 • realizarea unui bilanț semestrial;
 • alte activități recreative, culturale, sportive, etc.

Pentru integrarea profesională a beneficiarilor, Asociația Emmaus lucrează cu 6 experți: doi manageri de magazin, un șef de depozit, o bucătăreasă, doi voluntari full time, a căror activitate implică: 

 • organizarea de ședințe săptămânale cu toți beneficiarii, în fiecare luni dimineața, pentru stabilirea programului și discutarea problemelor, soluțiilor sau noutăților apărutei;
 • evaluarea săptămânală a fiecărui beneficiar, în fiecare vineri după-amiază, și atribuirea unei prime în funcție de eforturile depuse;
 • formare la locul de muncă.

Activitatea economică derulată de Asociația Emmaus presupune colectarea, recondiționarea, vânzarea și livrarea de obiecte second hand: mobilă, veselă, jucării, etc. prin intermediul a două magazine de desfacere din Satu Mare. 

De asemenea, asociația oferă și servicii online de recrutare prin societatea comercială Emmaus Integrare SRL, recunoscută ca Unitate Protejată Autorizată (asociația fiind acționarul unic al acesteia). Activitatea lucrativă a acestui SRL nu are ca scop inserția, ci generarea unor venituri care să fie investite în acțiunile asociației.

Principalele provocări ale Asociației Emmaus în anul 2021 sunt, în plan economic, creșterea vânzărilor din magazine după scăderea vânzărilor în 2020 și pregătirea unor investiții pentru renovarea magazinelor. În plan social, asociația își propune: întărirea serviciilor sociale acordate tinerilor, în vederea acoperirii cât mai complete a nevoilor lor, cu privire la integrarea socială cât și profesională, angajarea unei persoane suplimentare în cadrul echipei educative și încheierea unui parteneriat cu un alt psiholog pentru a diversifica formele de terapie / consiliere propuse.

Date de contact Asociația Solidară Emmaus Satu Mare