Organizația Umanitară CONCORDIA – Hostel Bread & Breakfast

Organizația Umanitară CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și nonprofit, activă la nivel internațional, care are ca misiune susținerea familiilor aflate în dificultate și (re)integrarea socială (familială, școlară, profesională) a copiilor, tinerilor și adulților, spre o viață autonomă și responsabilă. Dacă la început organizația oferă servicii în centre de plasament și adăpost pentru copiii străzii, ulterior a dezvoltat proiecte de viață independentă, educație vocațională și consiliere profesională, culminând cu înființarea de întreprinderi sociale menite să susțină în mod direct integrarea pe piața muncii a tinerilor beneficiari ai organizației.

În CONCORDIA, la nivel național și internațional, afacerile sociale sunt văzute ca o direcție strategică și eficientă în îndeplinirea misiunii organizației de a ajuta tinerii în nevoie să devină autonomi și independenți. Astfel, prin structurile de afaceri sociale, organizația își propune atât să crească oportunitățile de angajare pentru tineri vulnerabili prin asigurarea accesului acestora la alte servicii sociale de suport, formare profesională și abilități de viață independentă, cât și să asigure un minim de 50% din costurile acestor întreprinderi din profitul lor operațional. În plus, prin intermediul acestor inițiative, CONCORDIA își propune să se implice în activități de lobby și advocacy pentru consolidarea sectorului antreprenoriatului social în România.

Hostelul Bread & Breakfast este una dintre întreprinderile sociale înființate de CONCORDIA și reprezintă unul dintre pilonii strategici de dezvoltare a economiei sociale în cadrul organizației. Este un proiect prin care organizația își propune să contribuie la creșterea șanselor de angajare a tinerilor din grupurile sociale vulnerabile și să asigure sustenabilitatea intervenției sociale. 

Hostelul Bread & Breakfast este situat pe Strada Petru Cercel nr. 1, într-o zona de patrimoniu delimitată de spatele Dealului Mitropoliei și Parcul Carol, într-o locatie simbolica pentru CONCORDIA, fiind primul sediu de servicii al Organizației Umanitare CONCORDIA în România. Hostelul oferă servicii de cazare, unde sunt disponibile 11 locuri în 6 camere.

Personalul Hostelului Bread & Breakfast include, pe lângă personalul specializat (2 persoane), și 3 tineri provenind din medii defavorizate sau cu situație economică precară, beneficiari ai Organizației Umanitare CONCORDIA, care sunt angajați cu contract de muncă. În plus, în fiecare an, alți 10 astfel de tineri beneficiază de stagii de practică și internship în cadrul întreprinderii. 

În procesul de inserție din  cadrul Hostelului, din poziția de angajați, tinerii sunt ajutați să înțeleagă și să dezvolte abilități pentru menținerea unui loc de muncă în domeniul ospitalității sau în alt domeniu. De asemenea, parte a procesului de inserție presupune încurajarea și susținerea acestora pentru continuarea studiilor.

Tinerii sunt îndrumați constat în toate activitățile pe care trebuie să le desfășoare și care țin de fișa postului prin intermediul unei echipe multidisciplinare care include specialiști diverși, precum: director, manager, asistent social, job coach, asistent medical, psiholog.

Principalele provocări ale Hostelului Bread & Breakfast în anul 2021 vizează formarea echipei, creșterea ratei de ocuparea, ajustarea prețurilor în funcție de cerere, menținerea standardelor de calitate și încercarea de a mulțumi fiecare client.

Date de contact Organizația Umanitară CONCORDIA – Hostel Bread & Breakfast