Brutăria CONCORDIA – SC CONCORDIA DEVELOPMENT SRL

Organizația Umanitară CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și nonprofit, activă la nivel internațional, care are ca misiune susținerea familiilor aflate în dificultate și (re)integrarea socială (familială, școlară, profesională) a copiilor, tinerilor și adulților, spre o viață autonomă și responsabilă. Dacă la început organizația oferă servicii în centre de plasament și adăpost pentru copiii străzii, ulterior a dezvoltat proiecte de viață independentă, educație vocațională și consiliere profesională, culminând cu înființarea de întreprinderi sociale menite să susțină în mod direct integrarea pe piața muncii a tinerilor beneficiari ai organizației.

În CONCORDIA, la nivel național și internațional, afacerile sociale sunt văzute ca o direcție strategică și eficientă în îndeplinirea misiunii organizației de a ajuta tinerii în nevoie să devină autonomi și independenți. Astfel, prin structurile de afaceri sociale, organizația își propune atât să crească oportunitățile de angajare pentru tineri vulnerabili prin asigurarea accesului acestora la alte servicii sociale de suport, formare profesională și abilități de viață independentă, cât și să asigure un minim de 50% din costurile acestor întreprinderi din profitul lor operațional. În plus, prin intermediul acestor inițiative, CONCORDIA își propune să se implice în activități de lobby și advocacy pentru consolidarea sectorului antreprenoriatului social în România.

Ideea de a înființa Brutăria CONCORDIA, în anul 2011, a fost un pas firesc în evoluția organizației și a venit în contextul în care, cu un an în urmă, în 2010, Organizația punea bazele Școlii de Meserii CONCORDIA. Brutăria CONCORDIA a început într-un mic atelier din satul Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, unde Andreas Resch, un voluntar austriac, a organizat un atelier de panificație pentru copii de toate vârstele din centrul rezidențial. Ceea ce a fost inițial o activitate suplimentară, a devenit curând o posibilitate clară pentru unii copii și tineri că ar putea fi o ocupație de viitor.

Brutăria CONCORDIA își propune să susțină integrarea socio-profesională a tinerilor care provin din medii defavorizate, iar tinerii absolvenți brutari care nu reușesc să se integreze piața forței de muncă au astfel posibilitatea să lucreze într-o brutărie competitivă în care să acumuleze experiență și care să le fie o rampă de lansare pe piața liberă.

Până în anul 2021 Brutăria a angajat peste 40 dintre absolvenții cursului de brutar organizat în cadrul Școlii de Meserii CONCORDIA. Brutăria nu angajează tineri din exteriorul CONCORDIA.

Pregătirea tinerilor în etapele de fabricație – de la modelarea aluatului la pâinea coaptă – a demonstrat că era o nevoie inerentă pentru un loc în care aceștia să aibă șansa de a se pregăti pentru munca pe care doreau să o facă, descoperindu-și potențialul și dezvoltându-se profesional și social. Brutăria CONCORDIA s-a născut la răscrucea dintre realizarea unei idei și satisfacerea unei nevoi tot mai mari.

Brutăria CONCORDIA are două obiective:

  • Obiectivul social este integrarea socio-profesională a tinerilor care provin din medii defavorizate. Înființarea Brutăriei a avut ca scop crearea unui impact social pe termen lung asupra tinerilor care, după absolvirea cursului de brutar și obținerea diplomei de calificare, au fost angajați pentru o perioadă temporară în întreprindere.
  • Obiectivul de afaceri este de a genera profit care va fi utilizat pentru a sprijini instruirea altor tineri din medii defavorizate și care au nevoie de sprijin

Brutăria CONCORDIA are implementate sistemele de management al calității ISO 9001:2015 și de management al siguranței produsului alimentar FSSC 22000 (versiunea 4.1) și reprezintă unul din modelele de succes de afacere socială în România, iar acest lucru este reflectat în premiile obținute de-a lungul timpului: ERSTE Foundation Award for Social Integration (2011), NESsT România – Competiția Întreprinderilor Sociale (2013) și „METRO – Starurile Comunității” (2014), Gala Fundației Comunitare Prahova – Business Social (2016).

Date de contact Brutăria CONCORDIA – SC CONCORDIA DEVELOPMENT SRL