Asociația Caritas Câmpulung

Asociația Caritas este o organizație non-guvernamentală internațională sub tutela Bisericii Catolice. Scopul acestei asociații în lumea întreagă este trăirea iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele aflat în dificultate. 

Asociația Caritas Câmpulung s-a înființat în anul 1999, cu personalitate juridică proprie. În ianuarie 2017 s-s obținut atestatul de întreprindere socială al Asociației, în martie 2017 Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale a reacreditat asociația ca furnizor de servicii sociale, iar în decembrie 2017 Asociația Caritas a obținut atestatul de întreprindere socială de inserție.

Scopul Asociației Caritas Câmpulung este să ajute femeile tinere ce provin din centre de plasament sau mamele singure – victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane – ce provin din medii defavorizate să își găsească un drum nou plin de încredere. 

Serviciile oferite de Caritas Câmpulung sunt multiple și diverse, adaptându-se la nevoile fiecărui beneficiar în parte: consiliere, formare profesională și integrare socio-profesională. Pentru aceasta, asociația creează locuri de muncă și le ajută să învețe meserii noi. Ele lucrează cot la cot cu personalul calificat din atelierul de croitorie, ferma și fabrica de brânză de la Schitu Golești și restaurantul din Câmpulung Muscel. 

 

Toate acestea fac parte din proiectul Împreună, proiect ce a început în anul 1997 prin preluarea a 9 tinere din Centrul de plasament din Câmpulung (Orfelinatul de fete) după împlinirea vârstei de 18 ani și mutarea lor în 2 apartamente ale Asociației cu câte o responsabilă în fiecare apartament. 

An de an Proiectul Împreună s-a mărit prin integrarea altor tinere, fiind cel mai mare proiect încă în desfășurare al Asociației, care are 4 direcții principale:

  • Asigurarea unei locuințe și a unui minimum necesar pentru viață;
  • Profesionalizarea și pregătirea tinerelor pentru viitoarele locuri de muncă;
  • Încadrarea profesională și socio-profesională;
  • Pregătirea pentru a-și forma viitoare familii durabile.

De la începutul proiectului și până în prezent Asociația Caritas Câmpulung a avut peste 150 de beneficiari, unii dintre ei fiind și acum angajați în cadrul proiectelor. Rata de succes este una destul de mare: peste 60% dintre beneficiare au locuri de muncă stabile, au familii durabile și sunt responsabile, găsindu-și într-adevăr un drum nou și plin de încredere după participarea în proiectele asociației.

Date de contact Asociația Caritas Câmpulung