Asociația CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare

Asociația CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare a luat naștere în anul 2009 ca urmare a implementării proiectului pilot Teritorii de Coresponsabilitate, dezvoltat de către Consiliul Europei în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara, Primăria Mulhouse, precum și alți actori teritoriali din Trento și Paris.

Organizația urmărește promovarea unei economii sustenabile, facilitând dezvoltarea în România a mai multor inițiative pilot din domeniul economiei sociale și solidare. Astfel, asociația CRIES s-a dezvoltat ca centru de resurse pentru economia socială și solidară, având ca arii principale de acțiune democrația participativă, agricultura susținută de comunitate, comerțul echitabil (Fair Trade), întreprinderile sociale de inserție, consumul responsabil și finanțarea etică. CRIES este membru fondator al Rețelei Internaționale a Economiei Sociale și Solidare, RIPESS Europe și membru al Rețelei RISE – Rețeaua Întreprinderilor Sociale de Inserție din România.

Dintre principalele demersuri pilotate și multiplicate de către asociația CRIES, amintim:

 • Timișoara – Teritoriu de coresponsabilitate (2007-2013), care a presupus implicarea a peste 500 de cetățeni din categorii socio-profesionale diferite într-un proces amplu de consultare în vederea dezvoltării indicatorilor de bunăstare, prin colaborare cu Consiliul Europei. În perioada 2010-2013, demersul a fost pilotat în alte 7 orașe din România, alături de Timișoara (Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași și Sibiu), facilitând implicarea a peste 1500 de cetățeni în procesul consultativ și a 8 grupuri locale de acțiune care au contribuit la dezvoltarea unor proiecte pilot de promovare a coresponsabilității și bunăstării sociale.
 • Agricultura susținută de comunitate (2007) – dezvoltarea primului model de agricultura susținută de comunitate din România: parteneriatele de solidaritate ASAT. Peste 10.000 de consumatori și 40 de mici producători de hrană au participat până în prezent în ASAT, creând un lanț alimentar scurt, bazat pe solidaritate.
 • Program la Pas (2018) – promovarea unei culturi a sustenabilității, organizația fiind implicată în organizarea unor evenimente culturale sustenabile, de turism sustenabil și promovare a patrimoniului gastronomic. Organizarea, în parteneriat cu asociația Timișoara – Capitală europeană a culturii, a festivalului LA PAS: Festival de gastronomie artizanală, care se dorește să devină primul festival slow food din România.

Asociația CRIES se adresează unui public eterogen, precum:

 • Tineri și cadre didactice, participanți la programele educaționale;
 • Persoane interesate de inițierea unei afaceri sociale;
 • Membri ai comunității (consumatori, antreprenori) interesați de modele alternative de dezvoltare economică;
 • Funcționari publici și personal din cadrul organizațiilor neguvernamentale, interesați să aprofundeze informații privind economia socială;
 • Decidenți politici, pe care îi avem în vedere prin intermediul campaniilor de advocacy.

Activitatea economică derulată include o gamă largă de activități, printre care:

 • Formare în domeniul economiei sociale și solidare – organizarea unor programe de formare, ateliere informative, vizite de studiu și mentorat pentru antreprenori sociali, cadre didactice, personal din organizații neguvernamentale și instituții publice.
 • Educație pentru consum responsabil – implementarea în licee și universități a unor programe de promovare în rândul tinerilor a consumului responsabil, comerțului echitabil și dezvoltării durabile. Peste 3.000 de tineri au participat la activitățile educaționale organizate;
 • Cercetare și realizarea unor materiale de specialitate – realizarea unor cercetări și materiale resursă privind economia socială & solidară, consumul responsabil, comerțul echitabil finanțarea etică, precum: studii, ghiduri, broșuri, manuale, filme. Dintre materialele realizate amintim: Be part of CSA! Ghid pentru agricultura susținută de comunitate (2016), Economia socială pentru tineri (2018), Ghidul pentru evenimente culturale responsabile (2018), Manual pentru promovarea consumului responsabil (2018);
 • Advocacy și networking – participarea la campanii locale, naționale și internaționale de advocacy pe tema economiei sociale, comerțului echitabil și a agriculturii susținute de comunitate.

Principala provocare a anului 2021 pentru CRIES a fost reprezentată de criza sanitară, care este însoțită de o criză economică și socială. O parte dintre activitățile organizației, în special activitățile educaționale, au trebuit reprogramate sau regândite în format online. În cadrul unora dintre proiectele implementate au existat întârzieri de plată, care s-au reflectat în dificultăți de cash-flow la nivelul organizației.

Date de contact Asociația CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare