Integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile prin întreprinderi sociale – incluziunea pe o piaţă sustenabilă a muncii. Material introductiv

Asociația Ateliere fără Frontiere, Rețeaua RISE și partenerii acestora din cadrul proiectului WISE for Digital Upskilling lansează un instrument esențial pentru oricine aflat la primii pași în domeniul întreprinderilor sociale în general sau al întreprinderilor sociale de inserție în special – antreprenor social, funcționar al serviciului de ocupare, decidenți locali și naționali care lucrează pentru ca lucrătorii dezavantajați sa se poată integra pe piața muncii.

Învățarea aduce cu ea șansa unui viitor mai împlinit, iar în cazul persoanelor vulnerabile, posibilitatea unei vieți independente și decente. Întreprinderile sociale, prin programele de inserție, sunt un promotor activ al educării informale, pe termen lung.

Dacă în programele de inserție, accentul se pune pe formarea și dezvoltarea competențelor sociale, emoționale și profesionale, prin proiectul WISE for Digital Upskilling  partenerii din România, Belgia, Franța și Spania mizează pe dezvoltarea abilităților digitale.

Proiectul își propune crearea de materiale didactice pentru adulții care au abandonat timpuriu școala. Primul material didactic elaborat prezintă o radiografie a întreprinderilor sociale de inserție din Belgia, Franța, România și Spania și a programelor de integrare prin muncă a persoanelor vulnerabile.

Materialul poate fi consultat și descărcat gratuit de pe pagina dedicată proiectului.

”Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”