B-WISE: contribuiți la Strategia Europeană pentru competențe în întreprinderile sociale de inserție

RISE România – Rețeaua Româna a Întreprinderilor Sociale de Inserție prin activitatea economică și Fundația Alături de Voi România (ADV) , alături de partenerii internaționali din cadrul proiectului B-WISE invită reprezentanții întreprinderilor sociale de inserție din România să participe la un sondaj derulat la nivel european destinat întreprinderilor sociale de inserție ISI (work integration social enterprises WISE) – organizații sociale care integrează în muncă lucrători defavorizați.
Rezultatele sondajului vor fi folosite în elaborarea unui Plan European de Acțiune pe termen lung pentru dezvoltarea competențelor din sectorul întreprinderilor sociale de inserție (ISI / WISE), susținerea activității acestora și pentru a adresa în mod durabil provocările cu care se confruntă.
  • Chestionarul este disponibil la acest link: https://www.soscisurvey.de/bwise_enablers_online
  • La începutul sondajului, vă rugăm alegeți limba de completare dând click pe steagul României.
  • Durata estimată pentru completare este de doar 20 de minute.
  • Termenul limită pentru completarea sondajului este 15 noiembrie 2021.
Chestionarul vizează organizații neguvernamentale, cooperative și societăți comerciale (acestea din urmă doar dacă sunt deținute ca proprietar de un ONG sau sunt atestate ca întreprinderi sociale) care integrează direct în muncă temporar sau permanent lucrători defavorizați – aparținând unor grupuri vulnerabile, atestate sau nu ca întreprinderi sociale de inserție sau unități protejate.
Dacă organizația dvs. nu angajează lucrători defavorizați, vă rugăm sa NU răspundeți la chestionar.
Adresăm rugămintea ca un singurmembru al personalului organizației dvs. să completeze chestionarul online. Dacă nu sunteți angajat al organizației, vă rugăm să trimiteți acest e-mail unui membru al personalului.
Sondajul se desfășoară în cadrul  proiectului „Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises (B-WISE)”, co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile la https://riseromania.ro/b-wise-ro.

Partenerii BWISE în România

RISE România – Rețeaua Româna a Întreprinderilor Sociale de Inserție prin activitatea economică grupează întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție acreditate sau nu, unități protejate autorizate, organizații care oferă resurse sau asistență pentru entități de economie socială, întreprinderi sociale, inserția socio-profesională a grupurilor defavorizate, administratori de grant pentru înființarea de întreprinderi de economie socială, experți în domeniul ocupării, inserției socio-profesionale a grupurilor defavorizate, economiei sociale.

 

Fundația Alături de Voi România (ADV) este o organizație neguvernamentală românească, înființată în februarie 2002, a cărei misiune este incluziunea persoanelor cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile. ADV România, este unul din pionierii economiei sociale din România care a dezvoltat 3 întreprinderi sociale proprii și a contribuit la apariția Legii Economiei Sociale.

 

DISCLAIMER

Vă rugăm să rețineți că toate informațiile colectate prin sondaj vor fi tratate anonim și prezentate în format agregat în raportul de cercetare care va fi transmis Comisiei UE. Datele cu caracter personal ale respondenților nu vor fi dezvăluite sau comunicate terților.

Acest proiect este co-finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene (nr. grant 621509-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA2-55A-B). Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați www.bwiseproject.eu sau https://riseromania.ro/b-wise-ro

”Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”