Situația actuală a lacunelor de tehnologie și competențe digitale în sfera întreprinderilor sociale de inserție

Acest articol se concentrează pe tehnologie, digitalizare și competențe digitale în zona WISE-urilor din cele 13 țări participante la B-WISE. Acesta rezumă rezultatele a 403 sondaje față în față și 175 online efectuate între octombrie și decembrie 2021. Pentru un raport mai cuprinzător (în engleză), vă rugăm să consultați capitolul 7 din ,,Report on trends and challenges for work integration social enterprises (WISEs) in Europe. Current situation of skills gaps, especially in the digital area.”

Relevanța tehnologiei și a digitalizării pentru WISE-uri

Pe baza anchetelor completate de facilitatori (de exemplu, manager, coordonatori de zonă și specialiști ITC) putem afirma că:

 • Digitalizarea proceselor de management (de exemplu, serviciile de cloud computing și facturarea electronică) este cel mai important domeniu în care WISE aplică tehnologii și procese de digitalizare.
 • Al doilea domeniu important este digitalizarea proceselor de producție standardizate (de exemplu, pachetele software ERP – Enterprise Resource Planning).
 • În plus, adaptarea tehnologică a locurilor de muncă individuale este considerată mai puțin relevantă astăzi și în viitor.
 • Inteligența artificială (inclusiv big data și Internetul obiectelor), prototipurile rapide și tehnologiile de asistență sunt rareori utilizate.
 • Marile WISE-uri ating în aproape toate cazurile un nivel mai ridicat de digitalizare. În consecință, amploarea va fi un factor important pentru WISE-uri dacă doresc să facă pași suplimentari către digitalizare și către implementarea tehnologiilor.

Factori: relevanța competențelor digitale, nevoi și lacune

În sondajul față în față care vizează facilitatorii, au fost puse sub semnul întrebării relevanța și nivelul de calificare a competențelor digitale ale facilitatorilor în WISE-uri (propriile lor competențe digitale și cele ale colegilor cu rol similar). În cadrul acestui sondaj au fost investigate cinci domenii de competență: (i) managementul conținutului digital și alfabetizarea datelor; (ii) comunicarea și colaborarea prin tehnologii digitale; (iii) crearea și editarea conținutului digital; (iv) abordarea problemelor de siguranță în mediile digitale; (v) rezolvarea problemelor digitale. Sondajul arată următoarele rezultate:

 • Nu există discrepanțe semnificative între relevanța competențelor digitale pentru facilitatori (tabelul de sus) și nivelul de calificare (tabelul de jos).
 • Potrivit facilitatorilor, toate domeniile de competență sunt relevante pentru facilitatori.
 • Aceasta complementează nivelul dotării.

Susținători: relevanța competențelor digitale, nevoi și lacune 

Pentru a obține o impresie clară asupra abilităților digitale ale susținătorilor (de exemplu, formatori), sondajul pentru facilitatori a inclus o evaluare a relevanței și a nivelului de calificare a abilităților digitale ale susținătorilor WISE-urilor. Sondajul arată următoarele rezultate:

 • Potrivit facilitatorilor, următoarele domenii de competență sunt cele mai relevante pentru susținători:
  • gestionarea conținutului digital și alfabetizarea datelor;
  • comunicare și colaborare prin tehnologii digitale.
 • Potrivit facilitatorilor, 9,7% dintre susținători nu au abilități digitale, 24,7% au un nivel scăzut, 30,4% un nivel de bază și 22% un nivel superior al competențelor digitale de bază.
 • Pentru cele două domenii de competență considerate ca fiind cele mai relevante pentru susținători, peste 60% dintre susținători au un nivel de calificare care este de bază sau peste medie (fără discrepanțe semnificative între relevanță și nivelul de calificare).

Mai mult, sondajul față în față adresat susținătorilor a inclus o autoevaluare, culegând informații despre utilizarea competențelor digitale la locul de muncă și acasă. Susținătorii au fost întrebați dacă au efectuat o anumită acțiune (la serviciu sau acasă) în ultimele trei luni. Autoevaluarea a acoperit șase categorii: abilități de informare, abilități de comunicare, abilități de rezolvare a problemelor (A „de bază” și B „avansate”) și abilități software pentru manipularea conținutului (A și B).

Pe baza rezultatelor sondajului, putem afirma că:

 • Susținătorii folosesc și au nevoie de abilități digitale atât la serviciu, cât și acasă.
 • Deși utilizarea și importanța competențelor digitale la locul de muncă este mare, susținătorii folosesc mai multe competențe digitale acasă.
 • Numai abilitățile de bază și avansate de software pentru manipularea conținutului (de exemplu, software de procesare a textului, software pentru foi de calcul sau software pentru editarea fotografiilor, videoclipurilor sau fișierelor audio) sunt aplicate mai frecvent la locul de muncă.

Lucrători cu nevoi de sprijin: relevanța competențelor digitale, nevoi și lacune

Pentru a mapa abilitățile digitale ale lucrătorilor cu nevoi de sprijin, sondajul adresat susținătorilor a inclus o evaluare a relevanței și a nivelului de calificare a abilităților digitale ale susținătorilor din WISE-uri. Sondajul arată următoarele rezultate:

 • În general, potrivit susținătorilor, competențele digitale nu sunt foarte relevante pentru lucrătorii cu nevoi de sprijin la locul de muncă.
 • Potrivit susținătorilor, următoarele domenii de competență sunt cele mai relevante pentru lucrătorii cu nevoi de sprijin:
  • gestionarea conținutului digital și alfabetizarea digitală;
  • comunicare și colaborare prin tehnologii digitale.
  • Potrivit susținătorilor, 13,8% dintre lucrătorii cu nevoi de asistență nu au abilități digitale, 28% un nivel scăzut, 24,6% un nivel de bază și 7,7% un nivel superior al competențelor digitale de bază.
  • Potrivit susținătorilor, nu există decalaje semnificative în abilitățile digitale în rândul lucrătorilor cu nevoi de sprijin: relevanța și nivelul de calificare merg mână în mână.

Sondajul față în față adresat lucrătorilor cu nevoi de sprijin a inclus aceeași autoevaluare ca și cea inserată în sondajul care vizează susținătorii, acoperind aceleași șase categorii de competențe digitale. Lucrătorii cu nevoi de sprijin au fost întrebați dacă au efectuat o anumită acțiune (la serviciu sau acasă) în ultimele trei luni. Pe baza rezultatelor sondajului, putem afirma că, în general, lucrătorii cu nevoi de asistență folosesc semnificativ mai puține competențe digitale la locul de muncă decât acasă.

Formarea competențelor digitale

 • Majoritatea WISE-urilor intervievate nu oferă cursuri privind competențele digitale. Cu toate acestea, există câteva excepții: mai mult de 50% dintre WISE-uri intervievate în Austria, Franța, Spania și Țările de Jos organizează cursuri privind competențele digitale.
 • Cu cât WISE-urile sunt mai mari, cu atât este mai probabil ca acestea să ofere formare în domeniul competențelor digitale.
 • Dintre cele trei grupuri țintă, principalii beneficiari ai inițiativelor de formare privind competențele digitale sunt facilitatorii, în timp ce participarea lucrătorilor cu nevoi de sprijin la activități de formare care vizează îmbunătățirea competențelor lor în domeniul competențelor digitale este mai redusă.
 • Faptul că nivelul de calificare a competențelor digitale este ridicat pentru facilitatori arată că inițiativele actuale de formare răspund nevoilor acestora.
 • În general, o pondere limitată dintre WISE-urile intervievate (16,9%) au stabilit parteneriate cu alte organizații locale/regionale pentru a promova inițiative de formare externă pentru WSN.

Relevanța abilităților digitale, nevoi, lacune și formare: concluzii

 • Având în vedere competențele digitale, nu există discrepanțe semnificative între relevanța competențelor digitale și nivelul de calificare pentru cele trei grupuri țintă.
 • Facilitatorii au nevoie de cele mai multe competențe digitale la locul de muncă, prin urmare există mai multe inițiative de formare care vizează facilitatorii. Aceste inițiative răspund nevoilor facilitatorilor, având în vedere că nivelul lor de calificare în ceea ce privește competențele digitale se potrivește cu relevanța competențelor.
 • Susținătorii au nevoie de abilități digitale la un anumit nivel iar nivelul lor de calificare este considerat de bază sau mediu pentru abilitățile de care au cel mai mult nevoie.
 • În cele din urmă, se poate observa că lucrătorii cu nevoi de sprijin necesită puține abilități digitale la locul de muncă iar acest lucru se potrivește și cu nivelul lor de calificare. În plus, există puține inițiative de formare pentru lucrătorii cu nevoi de sprijin. Lucrătorii nu au nevoie de abilități digitale la locul de muncă, dar autoevaluarea arată că folosesc abilitățile digitale acasă. Acest lucru ridică întrebări dacă WISE-urile ar trebui să acorde mai multă atenție nevoii de competențe digitale în alte contexte, în afara mediului de lucru.