Raportul european “Profilurile ocupaționale în sectorul ISI – întreprinderilor sociale de inserție” este disponibil

Partenerii proiectului BWISE anunță publicarea raportului dedicat profilurilor ocupaționale în sectorul ISI – Întreprinderilor sociale de inserție  (“Report on Occupational Profiles in WISEs sector – Capacity-building in WISEs”).

ISI-urile sunt un mecanism instituțional de angajare sprijinită prin diverse politici publice care favorizează lucrătorii discriminați de întreprinderile convenționale și le oferă o formare adecvată la locul de muncă.

Acest raport a fost coordonat – în numele parteneriatului B-WISE – de către Consorzio Nazionale Idee in Rete, unul dintre partenerii italieni din proiect, sub supervizarea lui Gianfranco  Marocchi.

Raportul a urmărit două obiective:

 • să identifice și să analizeze nevoile de dezvoltare de capacități la nivelul ISI
 • să prioritizeze nevoile rezultate și să le grupeze pe arii de expertiză, detaliindu-le pe fiecare dintre acestea

Astfel raportul este structurat în două secțiuni.

În primul capitol, “Nevoile ISI-urilor” nevoie de expertiză sunt identificate preliminar și se oferă o schiță sintetică a acestora.

În cel de-al doilea capitol,  “Domeniile de consolidare a capacităților” sunt selectate unele domenii cheie de expertiză care sunt apoi supuse unei analize aprofundate.

În cadrul acestei analize au fost identificate, de asemenea, conexiuni între aceste domenii și sistemul de clasificare european ESCO, atât în ceea ce privește profilurile ocupaționale după caz, cât și în „aptitudinile și competențele” aferente acestora.

Domeniile de expertiză identificate în cadrul sectorului ISI sunt următoarele:

 • Networking-ul (lucrul în rețea) și gândirea de comunitate
 • “Capacitatea de Viziune”
 • Comunicarea despre inserția în muncă
 • Activități de sprijin 1 din ISI – îndrumare / mentorat / formare informală
 • Activități de sprijin 2 – Validarea competențelor
 • Activități de sprijin 3 – Plasarea
 • Organizarea producției cu lucrători defavorizați (LD)

Profilurile ocupaționale rezultate din acest raport sunt:

 • Operator de rețea
 • Manager / Antreprenor social
 • Comunicator de economie socială
 • Tutore / mentor / formator informal al ISI
 • Evaluator de competențe
 • Operator de plasare – mediere piața muncii ISI
 • Expert în organizarea producției cu lucrătorii LD

Puteți citi întregul raport aici. 

Pentru alte informații, vă rugăm contactați: guillem.marce@ensie.org

***

Despre sectorul ISI:

ISI-urile sunt un mecanism instituțional de angajare sprijinită prin măsuri de politică publică ce favorizează lucrătorii discriminați de întreprinderile convenționale și le oferă o formare adecvată la locul de muncă. Datorită expertizei acumulate în lucrul cu LD, ISI-urile dezvoltă procese organizaționale care se potrivesc nevoilor angajaților pornind de la o evaluare a abilităților și capacităților acestora. ISI-urile sunt întreprinderi cu dublu impact; într-adevăr, pe lângă crearea de bunuri și servicii de piață, ele oferă și servicii de sprijin pentru integrarea în muncă a LD-urilor excluși altfel de pe piața muncii.