Programa europeană de formare pentru întreprinderile sociale de inserție este disponibilă

S-a finalizat o nouă etapă a proiectului B-Wise: formularea rezultatelor învățării, rezultate care trebuie atinse la sfârșitul formării pentru cele trei categorii de personal cheie din ISI – antreprenorul social, personalul de suport pentru inserție și lucrătorul vulnerabil.

Partenerii B-WISE au anunțat recent publicarea raportului dedicat Rezultatelor Învățării (RÎ), necesar pentru a defini ceea ce un cursant ar trebui să știe, înțeleagă și să fie capabil să facă după finalizarea unui proces de învățare. Raportul Learning Outcome Statement a fost întocmit de Bianca Maria Molinari (Scuola Centrale Formazione), unul dintre partenerii B-WISE ai proiectului.

Care sunt deci RÎ necesare în ecosistemul economiei sociale? Acest articol își propune să definească acest termen, respectiv să arate care sunt RÎ CHEIE  pentru ecosistemul economiei sociale.

RÎ arată ce poate realiza un individ la finalizarea unei acțiuni de formare

 • RÎ arată ce poate realiza un individ la încheierea  unei acțiuni de formare – formală, non-formală sau informală.
 • RÎ sunt definite în  Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții, conform căreia acestea evidențiază  ceea ce un cursant știe, înțelege și este capabil să facă la  finalizarea unui proces de învățare, definite în termeni de cunoștințe, abilități și competențe.
  • „Cunoștințele sunt rezultatul asimilării informațiilor prin învățare (asimilare prin date, principii, teorii și practici)
  • „Aptitudinile”  reflectă capacitatea de a aplica cunoștințele și de a utiliza know-how-ul pentru a finaliza sarcini și a rezolva probleme. Acestea pot fi cognitive sau practice;
  •  „Competențele” folosesc cunoștințele, aptitudinile și abilitățile personale, sociale și/sau metodologice, în situații de muncă sau de studiu și în dezvoltarea profesională și personală.

Întocmirea și publicarea acestui raport reprezintă un progres firesc în raport cu etapele anterioare ale proiectului, care s-au concentrat pe identificarea nevoilor de competențe în cadrul Întreprinderilor Sociale de Inserție pentru cele trei categorii de personal cheie specifice ISI:

 • lideri – antreprenori sociali / manageri de întreprindere socială de inserție
 • personalul de suport și
 • lucrătorii defavorizați

Astfel au fost definite rezultate ale învățării pentru cele trei module de bază de formare ale personalului cheie din ISI:

 •  „Identitate ISI, strategie și transformare”
 • „Networking și comunicare” – capacitatea de a disemina în rândul societății/comunităților cu privire la rolul ISI și, mai general, a importanței integrării persoanelor defavorizate pe piața muncii, recunoscându-le potențialul și, astfel, oportunitățile de angajare.
 • „Sprijinirea angajabilității”

Raportul trebuie să fie citat în felul următor: Bianca Maria Molinari (2023), Declarația rezultatelor învățării în sectorul WISE. Bruxelles https://www.bwiseproject.eu/en/results

Raportul poate fi consultat aici

Sursa foto: Unsplash

 

NOTĂ: Conform CEDEFOP (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesonale) utilizarea rezultatelor învățării influențează din ce în ce mai mult proiectarea și furnizarea de educație și formare profesională (EFP), concentrându-se pe ceea ce se așteaptă ca un cursant să știe, poată face și să înțeleagă la sfârșitul unui proces de învățare. Focalizarea celor implicați asupra rezultatelor facilitează dialogul între actorii din domeniul educației și formării profesionale și cei de pe piața muncii, precum și între diferitele subsisteme de educație și formare profesională. În mod similar, transparența sporită oferită de rezultatele învățării acționează ca punct de referință important pentru mai multe părți interesate: responsabilii de elaborarea politicilor, actorii de pe piața de muncă și cadrele didactice, facilitând analiza concordanței dintre cererea de competențe și ofertele de educație și formare.

sursa https://www.cedefop.europa.eu/ro/themes/learning-outcomes

***