Prima activitate a proiectului B-WISE: maparea întreprinderilor sociale de inserție (ISI) din Europa!

Prima activitate demarată în cadrul proiectului B-WISE este maparea întreprinderilor sociale de inserție (ISI) europene, realizată de EURICSE!

Printre numeroasele activități susținute de întreprinderile sociale, integrarea lucrătorilor cu nevoi de sprijin este cea mai răspândită. Piața muncii este fără doar și poate departe de a fi perfectă. Pe de o parte, există solicitanți calificați și instruiți, care în mod normal au perspective bune de carieră; pe partea opusă sunt lucrătorii greu ocupabili și cu risc de excludere de pe piața muncii. Întreprinderile sociale de inserție (WISE, în engleză / ISI, în română) au apărut ca o reacție la incapacitatea politicilor tradiționale de muncă de a asigura integrarea deplină pe piața muncii a lucrătorilor care prezintă dezavantaje specifice. Avantajele ISI provin din expertiza acumulată prin activitatea cu lucrători cu nevoi de sprijin. În timp ce dobândesc cunoștințe specializate cu privire la impactul diverselor dezavantaje și nevoi asupra diferitelor tipuri de activități de lucru, ISI au experimentat cu procese organizaționale adecvate menite să faciliteze diverse căi de integrare pe piața muncii. Acestea sunt astfel capabile să identifice cel mai potrivit loc de muncă în funcție de tipul de sprijin de care are nevoie un lucrător. În plus, ISI s-au dovedit a fi eficiente în integrarea componentelor de formare și ocupare.

Datorită formării adecvate la locul de muncă pe care o oferă, ISI ajută lucrătorii cu nevoi de sprijin să-și depășească dezavantajul și să faciliteze integrarea în muncă prin activități productive care să permită lucrătorilor defavorizați obținerea unui salariu comparabil cu cel al lucrătorilor obișnuiți. ISI pot fi privite ca o întreprindere cu producție dublă: pe lângă bunurile și serviciile comercializabile, furnizează servicii de asistență pentru integrarea în muncă. În acest scop, au dezvoltat două strategii: crearea de ocupații tranzitorii în vederea susținerii integrării lucrătorilor defavorizați pe piața muncii deschise și crearea de locuri de muncă permanente în cadrul ISI.

Conform rezultatului preliminar al proiectului B-WISE, peisajul ISI este extrem de diversificat în cele 13 țări partenere ale B-WISE (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Franța, Grecia, Italia, Letonia, Olanda, Polonia, România, Slovenia, Spania) în ceea ce privește dimensiunea; domenii de activitate; mixul de resurse; tipologii de lucrători cu nevoi de sprijin integrate; și cadrul legal.

În ceea ce privește cadrul legal, putem identifica trei grupuri de țări:

  • Un prim grup de țări în care ISI se bazează în principal pe formele juridice existente – cum ar fi asociațiile, cooperativele, fundațiile și companiile tradiționale – care nu au fost concepute special pentru ISI.
  • Un al doilea grup care include țări care au recunoscut legal ISI fie printr-un statut ISI specific, fie prin acordarea unui statut de întreprindere socială, conceput pentru a recunoaște un set mai larg de întreprinderi sociale. Existența ISI are o istorie îndelungată, în special în țările din Europa Centrală și de Est. Acesta este cazul României, Bulgariei, Sloveniei și Poloniei, unde formele de organizare specifice ISI își au rădăcinile în inițiativele dezvoltate în anii ’70. Statutul de întreprindere sociale este o tendință juridică destul de recentă.
  • A treia tipologie include țările care au recunoscut ISI prin ajustarea formelor juridice existente. Rolul de pionierat a fost, în acest caz, jucat de Italia, care a ajustat legislația cooperativă în 1991, astfel încât să recunoască cooperativele sociale de tip B. Această tendință a fost apoi urmată de Spania, Polonia, Franța și mai recent Belgia, cu un sistem special de acreditare pentru cooperative.

Recunoașterea legală și politică a ISI are consecințe semnificative: în țările în care ISI nu au fost recunoscute legal, datele fiabile despre ISI sunt foarte greu de găsit. În schimb, cifrele privind dimensiunea ISI și impactul acestora asupra bunăstării și dezvoltării sunt disponibile în țările în care ISI au fost recunoscute legal.

Următorii pași ai pachetului de lucru de cercetare pregătitor B-WISE (WP1) includ un sondaj față în față care vizează evaluarea lacunelor de abilități din ISI (inclusiv lacunele de abilități digitale ale facilitatorilor (manageri), susținătorilor (job coach, consilier de inserție etc.) și lucrătorilor cu nevoi de sprijin); un sondaj online axat în special pe lacunele de abilități digitale; o analiză a bunelor practici selectate pentru dezvoltarea abilităților (în principal în ceea ce privește abilitățile digitale) și o selecție de analize transversale menite să evalueze contribuția și potențialul ISI în abordarea excluziunii pe piața muncii. Un raport de cercetare, bazat pe constatările tuturor activităților de cercetare menționate mai sus, va fi apoi elaborat astfel încât să alimenteze activitățile de instruire B-WISE în curs de desfășurare.

 

Lasă un comentariu