Comisia Europeană a menționat Proiectul B-Wise în Recomandarea către CE de a sprijini economia socială

Comisia Europeană a menționat Proiectul B-Wise la care RISE România este parteneră într-o Recomandare făcută Consiliului UE care vizează crearea condițiilor necesare dezvoltării economiei sociale.

CE a propus în Recomandare măsuri necesare pentru crearea de condiții favorabile creșterii și prosperării organizațiilor de economie socială, precum și creșterea gradului de conștientizare a potențialului acestora, în special în ce privește crearea de locuri de muncă de calitate, sprijinirea inovației și incluziunea socială.

Parteneriatul  B-Wise este menționat în textul Recomandării ca  ”alianța care elaborează Strategia Blueprint a cooperării sectoriale în domeniul abilităților pentru sectorul întreprinderile socială active în inserția pe piața muncii”.

De asemenea, se face referire că ”B-Wise este un proiect finanțat prin programul Erasmus+, care își propune să dezvolte o strategie europeană pentru adresarea nevoilor de abilități, în special abilități digitale, în sectorul Întreprinderilor Sociale de Inserție în Muncă”.

Toate informațiile despre proiect sunt disponibile aici:

https://www.bwiseproject.eu/

Puteți citi recomandarea Comisiei UE pe larg aici:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10594