Recunoașterea statutului de lucrător cu handicap

A fi recunoscut ca lucrător cu dizabilități oferă acces la un set de măsuri puse în aplicare pentru a promova integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități și continuarea angajării acestora. Demersurile pentru obținerea acestei recunoașteri sunt efectuate cu Comisia pentru Drepturile și Autonomia Persoanelor cu Dizabilități (CDAPH).

 • Ce este recunoașterea statutului de lucrător cu handicap?

Recunoașterea statutului de lucrător cu handicap (RQTH reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) este o decizie administrativă care acordă persoanelor cu dizabilități un statut care le permite să beneficieze de asistență specifică.O procedură de recunoaștere a statutului de lucrător cu handicap este inițiată în timpul examinării oricărei cereri de alocare sau reînnoire a AAH (alocația pentru adulți cu handicap).

 • Cine este preocupat de recunoașterea lucrătorilor cu handicap?

Un lucrător cu handicap este considerat „orice persoană ale cărei posibilități de a obține sau de a păstra un loc de muncă sunt efectiv reduse ca urmare a modificării uneia sau mai multor funcții fizice, senzoriale, mentale sau psihologice”.

 • Ce înseamnă să fii recunoscut ca lucrător cu handicap?

A cere recunoașterea statutului de lucrător cu dizabilități (RQTH) înseamnă a avea recunoașterea oficială a capacității dumneavoastră de muncă de către Comisia pentru Drepturile și Autonomia Persoanelor cu Handicap (CDAPH), în funcție de abilitățile dumneavoastră legate de handicap.

Această recunoaștere este însoțită de trimiterea către o unitate sau serviciu de asistență la locul de muncă, la piața muncii sau la un centru de reabilitare profesională (CRP).

 • Care sunt măsurile specifice legate de recunoașterea lucrătorilor cu handicap?

A fi recunoscut ca lucrător cu handicap face posibil, în special, accesul la următoarele măsuri:

– orientarea, de către Comisia pentru Drepturile și Autonomia Persoanelor cu Dizabilități (CDAPH) către o unitate sau serviciu de asistență prin muncă, către piața muncii sau către un centru de reabilitare profesională

– obligația de angajare

– acces la funcția publică prin concurs, adaptat sau nu, sau prin recrutare contractuală specifică (link către fișa „Dizabilitate: acces la funcționarea publică”)

– asistență de la Agefiph (link către fișa „Asistență Agefiph”)

Recunoașterea statutului de lucrător cu dizabilități (RQTH) oferă, de asemenea, acces prioritar la diverse măsuri de ajutor pentru angajare și formare, precum și ajustări la sistemele existente (contract de ucenicie, etc.).

Unele persoane nu trebuie să solicite RQTH pentru a beneficia automat de aceleași drepturi:

– victimele accidentelor de muncă sau bolilor profesionale care au ca rezultat incapacitate permanentă de cel puțin 10% și titularii unei rente o schemă de protecție socială obligatorie;

– beneficiarii unei pensii de invaliditate;

– posesorii unui card de handicap;

– titulari ai Alocației pentru Adulti cu Handicap (AAH)

Un ghișeu unic pentru acces la drepturi și beneficii

Legea prevede înființarea în fiecare departament a unui MDPH (Maison departamental pour les personnes handicappees). Fiecare MDPH este conceput ca un ghișeu unic pentru accesul la drepturile și beneficiile persoanelor cu dizabilități. Pentru a răspunde tuturor problemelor legate de dizabilități, MDPH implică la nivel departamental Consiliul Departamental, serviciile de stat (DDCS, DIRECCTE, Educația Națională), Agenția Regională de Sănătate (ARS), organizațiile de protecție socială (CAF, CPAM), Mutualitatea Franceză și asociațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități.

Reunește astfel diverșii actori din domeniul dizabilității la nivel departamental.

Accesibilitate

Generalizarea principiului accesibilității la toate etajele. Accesibilitatea este o condiție esențială pentru a permite tuturor să exercite actele vieții de zi cu zi și să participe la viața socială. Iată de ce legea handicapului reafirmă principiul accesibilității generalizate indiferent de dizabilitate (fizică, senzorială, psihică, psihică, cognitivă, dizabilități multiple).

Obligația de accesibilitate include o multitudine de  potențiale situații. Legea stabilește obligații, rezultate și termene de respectat care variază în funcție de domeniu:

 • unități deschise publicului
 • prefecturi și universități
 • cladiri noi rezidentiale multifamiliale
 • case noi decomandate
 • transport public
 • accesibilitatea programelor TV pentru persoanele surde și cu deficiențe de auz: obligația de a subtitra programele audiovizuale în termen de 5 ani, utilizarea limbajului semnelor
 • accesul la secțiile de votare
 • acces la serviciile de comunicare publică online și eticheta AccessiWeb

În municipiile cu peste 5.000 de locuitori se creează o comisie de accesibilitate comunală sau intercomunală. Misiunea acesteia este de a face un inventar al accesibilității spațiilor publice și de a întocmi un raport prezentat anual consiliului municipal sau intercomunal, pentru a putea întocmi un plan al lucrării ce urmează a fi realizată.

Stimulente pentru angajator

Agefiph poate înființa și finanța anumite ajutoare (de exemplu, adaptarea mașinilor, adaptarea posturilor de lucru etc.). Există sprijin specific pentru angajarea unui lucrător cu handicap grav.

Fondul pentru Integrarea Profesională a Persoanelor cu Handicap

Înființată prin Legea nr. 87-517 din 10 iulie 1987, AGEFIPH este Asociația de Management a Fondului de Integrare Profesională a Persoanelor cu Handicap. Ca atare, gestionează fondul de integrare profesională a persoanelor cu dizabilități pentru a promova accesul și menținerea în muncă a persoanelor cu dizabilități.

Acțiunile inițiate și implementate de AGEFIPH au scopul de a facilita integrarea profesională, în mediul standard de muncă, precum și angajarea în continuare a persoanelor cu dizabilități în companii private.

Misiunea AGEFIPH este de a promova integrarea profesională și angajarea continuă a persoanelor cu dizabilități în companii private și în mediul standard de muncă.

În slujba acestei misiuni, AGEFIPH:

 • Încasează și gestionează contribuțiile de la companiile private supuse obligației de angajare de 6%
 • Formează și conduce parteneriate cu actori publici naționali și locali (Consilii Regionale, Pôle Emploi etc.) menite să amplifice politicile publice în favoarea persoanelor cu dizabilități
 • Propune o serie de intervenții constând în consiliere, sprijin și ajutor financiar pentru persoanele cu dizabilități și afaceri

Intervențiile AGEFIPH vizează:

 • Persoanele cu handicap care sunt beneficiari ai obligației de angajare, inclusiv lucrătorii recunoscuți cu handicap de către Comisia pentru Drepturile și Autonomia Persoanelor cu Handicap (CDAPH), dar și deținătorii cardului de handicap și titularii alocației de adult cu handicap (AAH)
 • Firmele private, indiferent de dimensiunea lor, indiferent dacă sunt sau nu supuse obligației de a angaja persoane cu dizabilități

Orice companie cu 20 sau mai mulți angajați are obligația de a angaja persoane cu dizabilități, până la 6% din forța de muncă. Aceasta poate include:

 • angajarea directă a lucrătorilor cu dizabilități
 • furnizarea în cadrul companiei de salariați cu dizabilități de către societăți de muncă temporară sau grupuri de angajatori
 • prin achiziționarea de bunuri sau servicii de la firme adaptate sau ESAT, sau subcontractare. In acest caz, societatea beneficiaza de o deducere de pana la 75% din valoarea contributiei financiare

În caz contrar, trebuie să plătească 6% din statul de plată anual către Agefiph.

Fondul este alimentat din contribuțiile plătite de companiile cu 20 sau mai mulți angajați care nu ating rata legală de ocupare de 6% din lucrătorii cu dizabilități. AGEFIPH este semnatar, împreună cu Statul, Secretarul responsabil cu persoanele cu dizabilități, Pôle emploi, FIPHFP, CHEOPS, UNML, Fondul Național pentru Solidaritate și Autonomie (CNSA), Asociația Regiunilor Franței (ARF), ADF, Fondul Național de Asigurări de Sănătate pentru Muncitorii Salariați (CNAMTS), Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) și Securitatea Socială a Independenților din „Acordul Național Multianual Multipartit privind Obiectivele și Mijloacele pentru angajarea lucrătorilor cu dizabilități 2017-2020” încheiat în noiembrie 2017. Ministrul responsabil cu ocuparea forței de muncă aprobă statutul asociației și aprobă bugetul acesteia.

 • Cele mai recente cifre – Forța de muncă: 450 de angajați în 2019, Buget anual: 435,5 milioane de euro în 2018.
 • Stimulente pentru angajatori

Agefiph poate înființa și finanța anumite ajutoare (de exemplu, adaptarea mașinilor, adaptarea posturilor de lucru etc.). Există un ajutor specific pentru angajarea unui lucrător cu handicap grav.

În schimbul plății taxei Agefiph în cazul neangajării persoanelor cu dizabilități, este posibil un ajutor (plătit de Agefiph) pentru companii, în special pentru adaptarea stațiilor de lucru.

Ajutoare specifice pentru a încuraja companiile să angajeze persoane cu dizabilități au fost inițiate de către guvern. Astfel, se acordă ajutor financiar de până la 4.000 de euro companiilor și asociațiilor, indiferent de dimensiunea și structura acestora, care recrutează un lucrător cu dizabilități.

Sectorul muncii protejate și adaptate

Sectorul muncii protejate și adaptate (secteur du Travail Protégé et Adapté STPA) include companiile adaptate EA și instituțiile și serviciile de sprijin pentru muncă ESAT.

Unitați Protejate Autorizate

O unitate protejată autorizată este o întreprindere în mediul standard de muncă, cu particularitatea că a angajat o proporție de lucrători cu dizabilități în forța de muncă a întreprinderii. Unitatea protejată autorizată  primește ajutor financiar pentru angajarea fiecărui lucrător cu handicap.

Unitatea protejată autorizată permite persoanelor cu handicap să exercite o activitate profesională sau să dobândească o prima experiență profesională ținând cont de posibilitățile fiecărei persoane și în funcție de handicapul individual. Compania poate forma si permite persoanelor sa evolueze in cadrul companiei in sine sau le poate direcționa către alți angajatori.

 1. Contractul de lansare pe durată determinată: acest contract îți oferă suport individualizat pentru a-ți dezvolta proiectul profesional și te formează în căutarea unui loc de muncă durabil alături de alți angajatori. Durează de la 4 la 24 de luni și se încheie cu o unitate protejată autorizată voluntar. Acest proiect este testat până la 31 decembrie 2022, în toată Franța.
 2. Aprovizionare de la un angajator dispus să vă angajeze pentru 12 până la 24 de luni. Acest proiect vă permite să lucrați pentru angajatorul în cauză rămânând în același timp angajat al unitații protejate autorizată care vă însoțește și vă instruiește până la angajarea definitivă de către celălalt angajator.

Condițiile de acces la o unitate protejată autorizată: fie direct fie prin intermediul unui consilier de angajare de la Pôle emploi sau Cap emploi.

Pentru a fi angajat la o unitate protejată autorizată, persoana trebuie sa îndeplinească cel putin urmatoarele 2 condiții:

 • Să fii șomer de cel puțin 2 ani continui sau discontinui în ultimii 4 ani
 • Să fii beneficiar al recunoașterii statutului de lucrător cu handicap (RQTH) emis de CDAPH

Create în 2006 prin transformarea atelierelor protejate, unitățile protejate autorizate permit persoanelor cu dizabilități să aibă acces la angajare în condiții adaptate abilităților lor.

Din punct de vedere juridic, firma adaptată este o firmă în sine. Acesta angajează cel puțin 55 la sută dintre lucrătorii recunoscuți ca având un handicap, sub rezerva unui ajutor financiar din partea statului (reprezentând în medie 20 până la 25 la sută din bugetul acestora). Acești lucrători cu handicap au statut de salariați. Aceștia sunt supuși acelorași reguli ca și ceilalți angajați și sunt plătiți cel puțin salariul minim sau salariul convențional aplicat în acea structură.

Franța are aproximativ 800 de unități protejate autorizate care angajează în prezent peste 40.000 de angajați. Angajamentul național „Spre o întreprindere incluzivă” intenționează să dubleze această forță de muncă până în 2022.

 • Unitățile protejate autorizate, instituțiile și serviciile de asistență la locul de muncă (ESAT) urmăresc același obiectiv de a sprijini persoanele cu dizabilități în vederea angajării în muncă, dar nu au același statut și nu vizează același public. ESAT este o instituție medico-socială finanțată în proporție de 80% de către stat. Lucrătorii săi sunt utilizatori care primesc o indemnizație de 55% din salariul minim.

Cine poate crea o unitate protejată autorizată?

 • Unitațile protejate autorizate pot fi create de autoritățile locale sau de organisme publice sau private. Atunci când sunt constituite din societăți comerciale, ele iau forma unor persoane juridice distincte de cea care a prezidat înființarea lor.
 • Pentru a fi aprobată ca unitate protejată autorizată, structura candidată trebuie să semneze un contract de obiective și mijloace (CPOM). Acest contract, pe o perioadă de maximum 5 ani, poate fi semnat în urma unui proces de anchetă de către prefectul regional. Acest contract precizează și prevederile financiare ale ajutorului acordat de stat, care sunt revizuite anual prin modificare.

De ce ajutoare pot beneficia unitățile protejate autorizate?

Ajutorul financiar de stat pentru companiile adaptate poate lua mai multe forme.

Ajutor pentru locuri de muncă

Pentru companii neexperimentale în limita prevederilor contractului lor de obiective și mijloace și a regulilor de finanțare prevăzute de decret, firmele adaptate beneficiază, pentru lucrătorii cu handicap eligibili, de o subvenție salarială modulată pe categorii de vârstă, în valoare de:

 • – 16.223 € pe an și pe FTE*, pentru lucrătorii cu handicap sub 50 de ani
 • – 16.433 € pe an și pe FTE*, pentru lucrătorii cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 50 și 55 de ani
 • – 16.855 EUR pe an și pe FTE*, pentru lucrătorii cu handicap în vârstă de 56 de ani și peste

*Aceste sume sunt reevaluate anual cu privire la modificările salariului minim

Ajutorul se plătește lunar proporțional cu timpul efectiv lucrat. Un ajutor de muncă redus (30% din salariul minim orar) poate fi plătit unității protejate autorizate în cazul întreruperii muncii lucrătorului cu handicap din cauza bolii sau accidentului.

 • Fondul de sprijin pentru transformarea unităților protejate autorizate

Fondul de sprijin pentru transformarea unităților protejate autorizate, înființat în regim tranzitoriu în perioada 2019-2022, urmărește creșterea perspectivei incluzive a unităților protejate autorizate și sprijinirea acestora în schimbările profunde induse de modernizarea cadrului de intervenție.

Acest fond face posibilă alocarea diferitelor tipuri de ajutor:

 • Ajutoare pentru investiții în active corporale și/sau necorporale, referitoare la:

crearea sau extinderea unei unități;

diversificarea producţiei sau schimbarea fundamentală în întregul proces de producţie.

 • Ajutor pentru servicii de consiliere

Acest ajutor este acordat de prefectul regional în cadrul unui acord încheiat cu unitățile protejate autorizate.

Cifre cheie despre EA

În 2018, 800 de unități protejate autorizate sunt răspândite pe întreg teritoriul național. O realitate economică de 1,8 miliarde de euro în cifră de afaceri, 782 de milioane de euro în salarii, 50% din unitățile protejate autorizate au statut comercial.

 • Incluziune solidă

32.000 de angajați, dintre care 26.000 cu dizabilități; 52.100 de lucrători cu dizabilități care pe parcursul unui an, au lucrat într-o unitate protejată autorizată care beneficiază de subvenție; 91% cu contracte permanente, 84% dintre locurile de muncă cu normă întreagă; 75% dintre lucrătorii cu dizabilități fără calificare, 3,2% din masa salarială dedicată formării.

Source https://www.unea.fr/quest-ce-quune-entreprise-adaptee
 • Activități diversificate

Peste 200 de profesii de referință,

66% dintre unitățile protejate autorizate au cel puțin 3 activități,

42% din activitate este realizată în sectorul serviciilor.

Unitatea protejată autorizată temporară (EATT) vă oferă posibilitatea de a efectua misiuni temporare ținând cont de posibilitățile personale legate de handicapul dumneavoastră la diferiți angajatori, rămânând în același timp angajat al companiei adaptate. De asemenea, oferă asistență și formare pentru a vă îmbunătăți abilitățile. Acest proiect este testat până la 31 decembrie 2022, în toată Franța, de către 15 întreprinderi sociale.

Institutii si servicii de sprijinire a muncii ESAT

Instituții și servicii de sprijin în muncă – établissements et services d’aide par le travail ESAT este o structură medico-socială pentru persoanele cu dizabilități în căutarea unui loc de muncă. Lucrătorii cu dizabilități se pot înscrie într-un ESAT atunci când nu au capacitatea și autonomia de a lucra în mediul standard sau într-o unitate protejată autorizată.

Diferențele dintre o unitate protejată autorizată și un ESAT

  EA ESAT
Misiune Integrarea durabilă a lucrătorilor cu handicap în angajare Integrarea durabilă a lucrătorilor cu handicap în angajare
Obiectiv Crearea bogăției pentru a crea locuri de muncă durabile și de calitate Însoțirea lucrătorului și permiterea acestuia să-și mențină realizările educaționale și profesionale
Finanțare Autofinanțat la 80% Finanțat la 80%
Statutul persoanei Lucrătorul este salariat, este plătit la 100% din SMIC Lucrătorul este utilizator, primește o indemnizație de 55% din SMIC

Sursă: https://www.unea.fr/quest-ce-quune-entreprise-adaptee

 

În schimbul plății taxei Agefiph dacă nu sunt angajate persoane cu dizabilități, este posibil un ajutor (plătit de Agefiph) pentru companii, în special pentru transformarea locului de muncă.

 

Ajutoare specifice pentru a încuraja companiile să angajeze persoane cu dizabilități sunt inițiate de guvern. Astfel, asistența financiară, în valoare maximă de 4.000 de euro, este alocată companiilor și asociațiilor, indiferent de mărimea și structurile acestora, care recrutează un salariat – lucrător cu dizabilități.